Upgrade to Chess.com Premium!

achmaz92’s Blog

من قدرت کلمه رو باور دارم......Wink


  • ❤ مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش ! این وزن آواز من است : عشقی که گرم و شدید است زود می سوزد و خاموش می شود من سرمای تو را ... | Read More

   • achmaz92
   • | Jul 15, 2015
   • | 549 views
   • | 10 comments