Upgrade to Chess.com Premium!

achmaz92’s Blog

من قدرت کلمه رو باور دارم......Wink


  • چه زود عادت می کنیم...!

     ما به آدم‌ها زود عادت می‌کنیم. به همان فرمی که روز اول ملاقاتشان کرده‌ایم عادت می‌کنیم. تغییر کردنشان برایمان سخت می‌شود و از دست دا... | Read More

   • achmaz92
   • | Mar 29, 2015
   • | 347 views
   • | 11 comments
  • لباس نـــــــــــــ ـــــــ ــــ ــو

   نه هوای تازه و نه لباس نو می خوامهفت سین من تویی،من فقط تو رو می خوامدلم امشب از خـــــدا جز تو هیچی نمی خوادکاش یکی ما دو تا رو با هم آشت... | Read More

   • achmaz92
   • | Mar 18, 2015
   • | 453 views
   • | 6 comments
  • برای خوب بودن . . .

   . . . .می‌خواهیم دوست بداریم و دوست داشته شویم. زندگیمان پر از عشق باشد و لحظه‌هامان روشن باشد می‌خواهیم تنهایی را لمس نکنیم. آن تنهای... | Read More

   • achmaz92
   • | Mar 14, 2015
   • | 429 views
   • | 12 comments
  • انیشتن....

   دوستان به این نتیجه رسیدم که انیشتن هم سیامک عباسی گوش میده.... | Read More

   • achmaz92
   • | Aug 20, 2014
   • | 721 views
   • | 12 comments
  • خـــــدایا

   خــــدایاهمه از تو می خواهند ، بدهیمن از تو می خواهم ، بگیریخـــــدایااین همه حس دلتنگی را از من بگیر . . . | Read More

   • achmaz92
   • | Aug 20, 2014
   • | 725 views
   • | 8 comments
  • شهر بارونی

   تو هرجای دنیا یه عاشق داره ،با گریه تو بارون قدم میزنه خیابونا این قصه رو میدونن ، رسیدن سر آغاز دل کندنه هنوز تنهایی سهم هر عاشقه چه ق... | Read More

   • achmaz92
   • | Jul 25, 2014
   • | 939 views
   • | 18 comments
  • من راهیــــــم

   با تو به جای پاییز، حس می‌کنم بهارهاین عشق بی‌نظیره ، این عشق موندگاره با سختیای این راه همواره هم‌ مسیریم......باید برای رفتن ، دستِ هم... | Read More

   • achmaz92
   • | Jul 3, 2014
   • | 2437 views
   • | 82 comments