Upgrade to Chess.com Premium!

wwignorance's Blog


  • شطرنج در دیوان شمس

     تعدادی از بیت های دیوان شمس تبریزی اثر مولانا رو که در آن ها نام مهره های شطرنج آمده رو اینجا می نویسم؛ اینها ابیاتی هستند که خودم دیدم ... | Read More

   • Ashkanph
   • | Jul 10, 2012
   • | 915 views
   • | 1 comment