Upgrade to Chess.com Premium!

8/20/2014 - Cheparinov vs Branko Macanga, Vukovar, 2001


 • 6 months ago · Quote · #161

  BryanCFB

  BilibokArnold wrote:
   

  Not well played by either side.

 • 6 months ago · Quote · #162

  mauve_penguin

  0k

 • 6 months ago · Quote · #163

  apoorv98

  Now that was really easy

 • 6 months ago · Quote · #164

  mauve_penguin

  Ok

 • 6 months ago · Quote · #165

  john_jungleboy

  very easy

 • 6 months ago · Quote · #166

  mauve_penguin

  indeed

 • 6 months ago · Quote · #167

  Newba

  simple n awesome kombo

 • 6 months ago · Quote · #168

  mauve_penguin

  Good puzzle

 • 3 months ago · Quote · #169

  33eric2008

  [COMMENT DELETED]
 • 3 months ago · Quote · #170

  33eric2008

  yryyyyfygft6r7ubytdvyvycyvyvhtytftyhufycufhychhhvvb vhfgcbkvb[ ;kvkbknkvbkbjvkhjvhjgkjgbjvyjvjvbgvjhiurigigurfuihivbhmjvn bghujbyghigiutggug8gugiuggigg7g8t85trt8vuuffuvuvvgbuvguvgjvjvcvuuv8tug8uuuiigiggiguhiuygguguiugguggggggihikhujhutyyrtytyt67uytyhythgtyujgtyjhgftyuhgfhghgyuytyhgfyugfhvgg fhbyjhjjykjmhu8y7tyftyvyvyh=-fyufjujcvjcvhjvjvj]cjvhyuvuifvjvvufifvhvbvhvbiubgugjhbivvj bjuigmauve_penguin wrote:ycfyfuf

  Yepdiudifhfhufyvyfgyfhgujhghgubg

 • 3 months ago · Quote · #171

  33eric2008

  mauve_penguin wrote:

  Yep

  awdrdedr

 • 3 months ago · Quote · #172

  33eric2008

  fei9emauve_penguin wrote:

  Yep

 • 3 months ago · Quote · #173

  33eric2008

  mauve_penguin wrote:duduyuyffyf

  Yep

 • 3 months ago · Quote · #174

  33eric2008

  fkgvgyuvghyugvmauve_penguin wrote:

  Yep

 • 3 months ago · Quote · #175

  Errorer

  solved in maths class...but with errors lol

 • 3 months ago · Quote · #176

  mauve_penguin


Back to Top

Post your reply: