Upgrade to Chess.com Premium!

Super Admins


Admins


TIRAXTUR FC

  • South Azerbaijan International 
  • Formed: Apr 13, 2012
  • Yaşa, yaşa Tiraxtur, Daim yaşa, Tiraxtur! Yurdumuzun iftixarısan, Azər elinin qəhrəmanısan. Yellər yatar, tufan yatar Yatmaz Tiraxtur bayrağı. Sök dağları, at qolları, Arxandayıq biz Tiraxtur. Sən canımız, sən eşqimiz, Al qanımızsan Tiraxtur. ....................................... http://en.tractor-club.com/

Recent ActivityCommentsDateCreator
Edinho 0 3/12/15 ERLAMS
Tıraxtur-əlcəzirə 1 2/28/13 onursadiqi
join match 0 10/14/12 qocaqartal
tiraxtur 6 9/12/12 qocaqartal
See All Recent Group Activity