Upgrade to Chess.com Premium!
Tournament Home

Players - 20th Chess.com Tournament (1401-1600)

Sort by:
NameRecordScoreTiebreakFinal Round
#1 Black_Star (2064)
(283 points awarded)
37-1-2 38 136.5 Round 5 -> 2 | 0
#51 Zellerfisch (2004)
(57 points awarded)
17-13-0 17 70.5 Round 3 -> 0 | 0
#459 pawnlaw (1995)
(28 points awarded)
6-2-2 7 26.5 Round 1 -> 7 | 26.5
#938 kiberas (1970)
(6 points awarded)
4-4-2 5 21.5 Round 1 -> 5 | 21.5
#101 meandr (1964)
(51 points awarded)
13-5-2 14 57.5 Round 2 -> 6.5 | 22.75
#4 bkingsf (1960)
(57 points awarded)
29-5-2 30 110.5 Round 4 -> 4.5 | 17
#28 AngelFTB (1959)
(57 points awarded)
23-4-1 23.5 83.25 Round 3 -> 5 | 9
#2 tugsterbelgium (1938)
(141 points awarded)
31-6-1 31.5 119.5 Round 5 -> 0 | 0
#582 pavster (1915)
(23 points awarded)
6-3-1 6.5 23 Round 1 -> 6.5 | 23
#849 BillyBantine (1907)
(6 points awarded)
5-4-1 5.5 19.5 Round 1 -> 5.5 | 19.5
#6 aalt99 (1906)
(57 points awarded)
31-6-1 31.5 117.25 Round 4 -> 4 | 8
#492 sawcd (1905)
(28 points awarded)
7-3-0 7 24.5 Round 1 -> 7 | 24.5
# DashHopes (1900) 20-0-0 20 80 Withdrew
#1611 maczi (1890) 2-8-0 2 11 Round 1 -> 2 | 11
#520 YagaBialski (1888)
(28 points awarded)
7-3-0 7 21.5 Round 1 -> 7 | 21.5
#262 Marvius (1883)
(40 points awarded)
9-11-0 9 33 Round 2 -> 2 | 0
#463 fjv672 (1873)
(28 points awarded)
7-3-0 7 26 Round 1 -> 7 | 26
#741 PawnSplat (1872)
(17 points awarded)
6-4-0 6 19 Round 1 -> 6 | 19
#605 RobertEMims (1871)
(23 points awarded)
6-3-1 6.5 17.25 Round 1 -> 6.5 | 17.25
# AcidPawn (1866) 9-0-1 9.5 39.25 Withdrew
#3 Jon_C_H (1866)
(85 points awarded)
31-6-1 31.5 116.75 Round 4 -> 5 | 10
#18 Smrtka666 (1859)
(57 points awarded)
24-4-2 25 94.5 Round 3 -> 6 | 19.5
#1398 Andrei25 (1854) 3-6-1 3.5 11.75 Round 1 -> 3.5 | 11.75
#529 gmt769 (1853)
(28 points awarded)
7-3-0 7 20 Round 1 -> 7 | 20
#1025 Martib11 (1846) 5-5-0 5 16 Round 1 -> 5 | 16
#437 kobby30 (1844)
(34 points awarded)
7-3-0 7 27.5 Round 1 -> 7 | 27.5
# MichaelPorcelli (1839) 5-2-3 6.5 26.25 Withdrew
#965 TheItalianStallion27 (1836) 4-4-2 5 19.5 Round 1 -> 5 | 19.5
#27 Frankwho (1834)
(57 points awarded)
21-4-3 22.5 85 Round 3 -> 5 | 11
#51 Engr_Arvin (1832)
(57 points awarded)
16-13-1 16.5 65.75 Round 3 -> 0 | 0
#7 PobroHB (1829)
(57 points awarded)
29-5-4 31 123.5 Round 4 -> 3 | 13.5
#93 chaliz (1820)
(51 points awarded)
15-4-1 15.5 53.75 Round 2 -> 7 | 21
#28 josh50 (1819)
(57 points awarded)
23-5-0 23 82.5 Round 3 -> 5 | 9
#1283 JonnyKnight (1819) 4-6-0 4 12 Round 1 -> 4 | 12
#1151 Okieman888 (1818) 4-5-1 4.5 14.75 Round 1 -> 4.5 | 14.75
#51 DadKline (1818)
(57 points awarded)
16-10-2 17 65.5 Round 3 -> 0 | 0
#424 multivac (1816)
(34 points awarded)
7-3-0 7 28.5 Round 1 -> 7 | 28.5
#512 desmondblyth (1808)
(28 points awarded)
7-3-0 7 22 Round 1 -> 7 | 22
#1009 BlackQueen2012 (1806) 5-5-0 5 17 Round 1 -> 5 | 17
#1025 yonikes (1804) 5-5-0 5 16 Round 1 -> 5 | 16
#365 BigFatSponge (1803)
(34 points awarded)
8-2-0 8 24 Round 1 -> 8 | 24
#924 Karrarov (1798)
(6 points awarded)
5-5-0 5 22.5 Round 1 -> 5 | 22.5
#119 Drekk_Manawara (1796)
(51 points awarded)
16-4-0 16 59.5 Round 2 -> 6 | 19.5
#189 Bloom71 (1795)
(45 points awarded)
12-6-2 13 55 Round 2 -> 4.5 | 21.5
#756 Abrakada888 (1794)
(11 points awarded)
6-4-0 6 18 Round 1 -> 6 | 18
#179 manuSPO (1793)
(45 points awarded)
13-4-1 13.5 44.75 Round 2 -> 5 | 13
#1133 lusochess (1791) 4-5-1 4.5 17.25 Round 1 -> 4.5 | 17.25
#1420 nochewycandy (1788) 3-6-1 3.5 3.75 Round 1 -> 3.5 | 3.75
#1463 Miles_Vorkosigan (1787) 2-6-2 3 12.75 Round 1 -> 3 | 12.75
#37 Tatazao (1786)
(57 points awarded)
21-6-1 21.5 81.75 Round 3 -> 3.5 | 7.75