Upgrade to Chess.com Premium!
Tournament Home

Players - 23rd Chess.com Tournament (1201-1400)

Sort by:
NameRecordScoreTiebreakFinal Round
#418 Bjornkro (1572)
(25 points awarded)
7-3-0 7 25 Round 1 -> 7 | 25
#27 scasnyak (1571)
(50 points awarded)
20-7-3 21.5 83.75 Round 3 -> 4.5 | 12.5
#1040 ___mike___ (1571) 4-6-0 4 14 Round 1 -> 4 | 14
#398 Caronag (1568)
(25 points awarded)
7-3-0 7 26 Round 1 -> 7 | 26
#367 123ant (1566)
(30 points awarded)
6-3-0 7 29 Round 1 -> 7 | 29
#1509 Shi_Tou (1566) 0-10-0 0 0 Round 1 -> 0 | 0
#1101 Sonsofvadar (1563) 4-6-0 4 10 Round 1 -> 4 | 10
#48 bensmit4 (1563)
(45 points awarded)
15-12-1 15.5 62.25 Round 3 -> 0 | 0
#934 iamdave220 (1561) 4-5-1 4.5 20.25 Round 1 -> 4.5 | 20.25
#628 Dannie12345 (1560)
(15 points awarded)
6-4-0 6 20 Round 1 -> 6 | 20
#846 bennobenno (1559) 5-5-0 5 16 Round 1 -> 5 | 16
#1187 AussieAmerican (1558) 3-6-1 3.5 9.75 Round 1 -> 3.5 | 9.75
#495 sulzx723 (1558)
(20 points awarded)
6-3-1 6.5 26.25 Round 1 -> 6.5 | 26.25
#108 einohope (1556)
(45 points awarded)
16-4-0 16 57 Round 2 -> 6 | 17
#350 hop-along (1555)
(30 points awarded)
7-2-1 7.5 24.75 Round 1 -> 7.5 | 24.75
#464 twnfb (1555)
(25 points awarded)
7-3-0 7 21 Round 1 -> 7 | 21
#864 andrew23walton (1555) 5-5-0 5 15.5 Round 1 -> 5 | 15.5
#1496 gigagurdur (1555) 1-9-0 1 1 Round 1 -> 1 | 1
#1509 sketchusa (1554) 0-10-0 0 0 Round 1 -> 0 | 0
#555 mizrahi260 (1552)
(15 points awarded)
6-4-0 6 24.5 Round 1 -> 6 | 24.5
#35 fomkin1912 (1550)
(50 points awarded)
19-6-1 19.5 70.25 Round 3 -> 3 | 10
#902 waynedickinson2 (1549) 5-5-0 5 11 Round 1 -> 5 | 11
#23 Doctor_Zugzwang (1548)
(50 points awarded)
23-5-0 23 85 Round 3 -> 5 | 17
#1387 aniluca (1548) 2-8-0 2 8 Round 1 -> 2 | 8
#93 JrMark (1545)
(45 points awarded)
14-5-1 14.5 46.25 Round 2 -> 6.5 | 15.75
#541 zeus52246 (1544)
(20 points awarded)
6-4-0 6 26.5 Round 1 -> 6 | 26.5
#125 bossetov (1543)
(45 points awarded)
13-6-1 13.5 46.75 Round 2 -> 5.5 | 14.75
#506 kaldarian (1541)
(20 points awarded)
6-3-1 6.5 24.25 Round 1 -> 6.5 | 24.25
#673 stallemonster (1540)
(10 points awarded)
6-4-0 6 17 Round 1 -> 6 | 17
#864 ylixir (1540) 4-4-2 5 15.5 Round 1 -> 5 | 15.5
#1221 bigbennym (1539) 3-7-0 3 14 Round 1 -> 3 | 14
#502 tschene (1537)
(20 points awarded)
6-3-1 6.5 24.75 Round 1 -> 6.5 | 24.75
#628 markus50 (1537)
(15 points awarded)
6-4-0 6 20 Round 1 -> 6 | 20
#513 Ruscuel (1535)
(20 points awarded)
6-3-1 6.5 22.25 Round 1 -> 6.5 | 22.25
#1284 blindcz (1534) 3-7-0 3 8 Round 1 -> 3 | 8
#84 cyaksic (1531)
(45 points awarded)
17-3-0 17 60 Round 2 -> 7 | 20
#96 vooodi74 (1530)
(45 points awarded)
12-8-0 12 55 Round 2 -> 6 | 25
#1065 silvester78 (1530) 4-6-0 4 12 Round 1 -> 4 | 12
#494 chiggins (1530)
(20 points awarded)
6-3-1 6.5 26.75 Round 1 -> 6.5 | 26.75
#326 asplendidday (1528)
(30 points awarded)
8-2-0 8 24 Round 1 -> 8 | 24
#334 dan_in_la (1526)
(30 points awarded)
7-2-1 7.5 31.75 Round 1 -> 7.5 | 31.75
#398 JesterJester (1524)
(25 points awarded)
7-3-0 7 26 Round 1 -> 7 | 26
#975 tyssul (1523) 3-5-2 4 21.5 Round 1 -> 4 | 21.5
#232 fedcba (1523)
(35 points awarded)
11-9-0 11 37 Round 2 -> 2 | 4
#500 Mack15 (1522)
(20 points awarded)
6-3-1 6.5 25.25 Round 1 -> 6.5 | 25.25
#572 chazzers60 (1522)
(15 points awarded)
6-4-0 6 23 Round 1 -> 6 | 23
#541 jhiix (1522)
(20 points awarded)
6-4-0 6 26.5 Round 1 -> 6 | 26.5
#107 dancarbs (1520)
(45 points awarded)
14-4-2 15 57.75 Round 2 -> 6 | 18.75
#204 Sylwek02 (1520)
(40 points awarded)
10-10-0 10 42 Round 2 -> 3 | 12
#294 matzieus (1519)
(35 points awarded)
8-1-1 8.5 28.75 Round 1 -> 8.5 | 28.75