Salam hörmətli şahmatsevərlər

Salam hörmətli şahmatsevərlər

qabil111
qabil111
18 avq 2017 05:58 |
0

 

           Şahmat  nədir? Necə  olur  ki, 15 əsr bundan  öncə  insanlar  tərəfindən  düşünülən  bu  oyun  indi  də     insanları  özünə  cəlb  edir?   Necə olur  ki,   bu  kiçik  fiqurlara  görə oturub  saatlarla  fikirləşmək  olur?

  Bir  neçə  dahi  şəxsiyyətlərin  şahmat ın  gözəlliyi haqda dedikləri  fikirlərə  diqqət  yetirək:

L.N.  Tolstoy –“Şahmat  əla  əyləncədir,  Şahmat  arxasında  Siz  istirahət  edirsiniz və  bütün  qayğılarınızı  unudursunuz”.

Qete-“Şahmat  bir  misqal  ağıl  daşıdır”

JAN  JAK  Russo  -“incə İncəsənət və  əfsanəvi  mübarizə”

     Özündə  incəsənət, elm,  idmanı  birləşdirən  bu  müdrik  oyun  insan  beyninin  fantaziyası  üçün  geniş  imkan  yaradir,  çox  ecazkar  ahəngliklə  (harmoniya)  sərbəst  fikirlə   dəqiq  məntiqi  hesablamaları  birləşdirir. 

     Qədim  müdriklər  şahmatın   mahiyyətini  belə  ifadə  etmişlər: “ Ağılla  qazanılan  qələbə” .  Bu  deyilənlərin  ən  yaxşısıdır!  Deyilmi!

   Hər zamanın öz çempionları  olmuşdur.  Amma  şahmatı  tam  səhvsiz  oynamaq hələ  heç  kimə  nəsib  olmayıb.

              Şahmatın  vətəni  Hindistandır. Bu  ölkədən  şahmat  oyunu  bütün  dünyaya  yayılmışdır.  Şahmat  oyunu  arxasında dünyanın  müxtəlif yerlərində  milyonlarla insan  öyrənir,  çalışır, mübarizə  aparır.

  Dünya şahmat tarixində Sovet şahmat  məktəbi  xüsusi  yer  tutur.  Çünki  Sovetlər  ölkəsində  başqa sahələrdə  olduğu  kimi İstedad  axtarılır, tapılır  və  yetişdirilirdi.

  Çox  da böyük  olmayan  bu  kitabın  müəlliflərinin  qarşıya qoyduqları  məqsəd  öz  oxucularına  şahmat  oyununun  əsasını  mənimsəməkdə,  bu  oyunun  gözəlliyini və  möhtəşəmliyini  dərk  etməkdə  kömək  göstərməkdir.