Ən Çox Hədiyyə Verənlər

We want to thank our most generous members who have shared the gift of chess with their friends. We appreciate your support!

paulowdu32
Paul | France
Qoşulma: Apr 19, 2020
1.460 gün hədiyyə olundu
1.460
sgctranvanducdung2012
trần văn dứcdung | hồ chí minh Vietnam
Qoşulma: Dec 20, 2019
730 gün hədiyyə olundu
730
poua001
André Poulin. | Canada
Qoşulma: Jul 31, 2019
425 gün hədiyyə olundu
425
mist3rz3n
mist3rz3n | France
Qoşulma: Nov 22, 2020
365 gün hədiyyə olundu
365
roman3606
Roman de Chantérac | France
Qoşulma: Oct 30, 2020
365 gün hədiyyə olundu
365
Alisparis1
Alisparis1 | France
Qoşulma: Jul 3, 2020
365 gün hədiyyə olundu
365
theohavya
theohavya | France
Qoşulma: May 4, 2020
365 gün hədiyyə olundu
365
Random-Click
Jean-Marc Raymackers | Perwez Belgium
Qoşulma: Jun 14, 2019
365 gün hədiyyə olundu
365
thisisfkdup
A S | France
Qoşulma: Jun 30, 2017
365 gün hədiyyə olundu
365
Nico_Vn00
Nicolas V. | France
Qoşulma: Feb 21, 2021
365 gün hədiyyə olundu
365
OptimusCheck
OptimusCheck | France
Qoşulma: Dec 25, 2020
365 gün hədiyyə olundu
365
zhanqicheng
zhanqi Cheng | Cypress United States
Qoşulma: Dec 23, 2020
120 gün hədiyyə olundu
120
AaronChu1
fruit ninja | Cypress United States
Qoşulma: Dec 20, 2020
90 gün hədiyyə olundu
90
Dan3062
Dan3062 | France
Qoşulma: May 3, 2020
60 gün hədiyyə olundu
60
Axman20052
Axman20052 | France
Qoşulma: Feb 21, 2020
60 gün hədiyyə olundu
60
ElGasparov
Gas Touftouf | France
Qoşulma: Apr 5, 2019
60 gün hədiyyə olundu
60
PtiteAmie
Thésaurisation | France
Qoşulma: Nov 15, 2020
30 gün hədiyyə olundu
30
golan_FD
golan_FD | France
Qoşulma: Nov 14, 2020
30 gün hədiyyə olundu
30
Couturier19
David couturier | Brive-la-Gaillarde France
Qoşulma: Oct 24, 2020
30 gün hədiyyə olundu
30
nothingnothinghamiii
Nothing Nothingham III | France
Qoşulma: Mar 17, 2020
30 gün hədiyyə olundu
30
goldenbuzzer
goldenbuzzer | United States
Qoşulma: Jun 14, 2019
30 gün hədiyyə olundu
30