Ən Çox Hədiyyə Verənlər

We want to thank our most generous members who have shared the gift of chess with their friends. We appreciate your support!

sgctranvanducdung2012
trần văn dứcdung | hồ chí minh Vietnam
Qoşulma: Dec 20, 2019
730 gün hədiyyə olundu
730
ubeticall
Mihai Petrescu | Bucharest Romania
Qoşulma: Jun 16, 2016
395 gün hədiyyə olundu
395
robmachin7
Rob Machin | London United Kingdom
Qoşulma: Nov 14, 2020
365 gün hədiyyə olundu
365
Guest7545832183
Guest7545832183 | International
Qoşulma: Oct 16, 2020
365 gün hədiyyə olundu
365
victorifrim
Victor | Romania
Qoşulma: Feb 16, 2019
365 gün hədiyyə olundu
365
MarvelousHamster
Richard Silvester | United Kingdom
Qoşulma: Jan 22, 2019
365 gün hədiyyə olundu
365
johnangeldiaz
johnangeldiaz | Colombia
Qoşulma: May 28, 2021
365 gün hədiyyə olundu
365