Holland Pro

Dit is Holland Pro. We spelen dagelijkse matches, stemschaak enzovoort. Mensen die goed zijn in schaken kunnen zich inschrijven. We laten zien dat Nederland de beste is!