Tamamlanmış Matçlar

Oyunçular: 27 Xal: Açıq 3 gün/gediş
43
11
Oyunçular: 30 Xal: < 1770 2 gün/gediş
40
20
Oyunçular: 7 Xal: > 2000 2 gün/gediş
6
8
Oyunçular: 47 Xal: < 1600 3 gün/gediş
49.5
44.5
Oyunçular: 7 Xal: 1250 - 1500 5 gün/gediş
4
10
Oyunçular: 20 Xal: Açıq 3 gün/gediş
12.5
27.5
Oyunçular: 30 Xal: < 1500 2 gün/gediş
27.5
32.5
Oyunçular: 20 Xal: < 1500 3 gün/gediş
23
17
Oyunçular: 23 Xal: < 1650 3 gün/gediş
27
19
Oyunçular: 26 Xal: < 1600 3 gün/gediş
27.5
24.5
Oyunçular: 23 Xal: < 1600 3 gün/gediş
20.5
25.5
Oyunçular: 27 Xal: < 1600 3 gün/gediş
32.5
21.5
Oyunçular: 45 Xal: Açıq 3 gün/gediş
29
61
Oyunçular: 5 Xal: < 1300 1 gün/gediş
7
3
Oyunçular: 24 Xal: < 1770 2 gün/gediş
15
33
Oyunçular: 21 Xal: Açıq 3 gün/gediş
20
22
Oyunçular: 25 Xal: < 1600 3 gün/gediş
34.5
15.5
16
14
Oyunçular: 28 Xal: < 1600 2 gün/gediş
34
22
Oyunçular: 60 Xal: Açıq 3 gün/gediş
66.5
53.5
Oyunçular: 11 Xal: Açıq 3 gün/gediş
11
11
Oyunçular: 2 Xal: < 1300 3 gün/gediş
1
3
Oyunçular: 16 Xal: Açıq 3 gün/gediş
12.5
19.5
Oyunçular: 26 Xal: Açıq 3 gün/gediş
38
14
Oyunçular: 15 Xal: Açıq 3 gün/gediş
18.5
11.5