Tamamlanmış Matçlar

Oyunçular: 1817 Xal: Açıq 3 gün/gediş
1393
2241
Oyunçular: 107 Xal: Açıq 3 gün/gediş
129.5
84.5
Oyunçular: 54 Xal: Açıq 3 gün/gediş
71
37
Oyunçular: 181 Xal: Açıq 3 gün/gediş
225
137
Oyunçular: 225 Xal: Açıq 3 gün/gediş
296.5
153.5
Oyunçular: 123 Xal: Açıq 3 gün/gediş
139
107
Oyunçular: 234 Xal: Açıq 3 gün/gediş
198.5
269.5
Oyunçular: 155 Xal: 200 - 2900 3 gün/gediş
192
118
Oyunçular: 99 Xal: Açıq 3 gün/gediş
117
81
Oyunçular: 83 Xal: Açıq 3 gün/gediş
87.5
78.5
Oyunçular: 59 Xal: < 1500 3 gün/gediş
74
44
Oyunçular: 145 Xal: Açıq 3 gün/gediş
195
95
Oyunçular: 108 Xal: Açıq 3 gün/gediş
73.5
142.5
Oyunçular: 62 Xal: < 1300 3 gün/gediş
46
78
Oyunçular: 76 Xal: < 1300 3 gün/gediş
82
70
Oyunçular: 52 Xal: < 1600 3 gün/gediş
44.5
59.5
Oyunçular: 13 Xal: < 1400 2 gün/gediş
8
18
Oyunçular: 9 Xal: < 1199 2 gün/gediş
5
13
Oyunçular: 91 Xal: Açıq 3 gün/gediş
118
64
Oyunçular: 38 Xal: < 1400 3 gün/gediş
30.5
45.5
Oyunçular: 70 Xal: < 1500 2 gün/gediş
60.5
79.5
Oyunçular: 61 Xal: < 1450 2 gün/gediş
60.5
61.5
Oyunçular: 20 Xal: Açıq 3 gün/gediş
17
23
Oyunçular: 26 Xal: Açıq 3 gün/gediş
33
19
Oyunçular: 35 Xal: Açıq 3 gün/gediş
35.5
34.5