Oyunçular: 9 Reytinq: 1200 - 1500 5 gün/gediş
6
12
0
2
Oyunçular: 12 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
6
18
Oyunçular: 3 Reytinq: < 1300 3 gün/gediş
1
5
Oyunçular: 5 Reytinq: > 1200 2 gün/gediş
10
0
Oyunçular: 2 Reytinq: < 1300 3 gün/gediş
3
1
Oyunçular: 100 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
86
114
Oyunçular: 50 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
48.5
51.5
Oyunçular: 50 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
56.5
43.5
Oyunçular: 20 Reytinq: 1500 - 2200 3 gün/gediş
19.5
20.5
Oyunçular: 5 Reytinq: < 1300 3 gün/gediş
2
8
Oyunçular: 4 Reytinq: < 1300 3 gün/gediş
2
6
Oyunçular: 202 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
188.5
217.5
Oyunçular: 2 Reytinq: 1700 - 1800 3 gün/gediş
0.5
3.5
Oyunçular: 1 Reytinq: 1700 - 1800 3 gün/gediş
2
0
Oyunçular: 11 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
10.5
11.5
Oyunçular: 94 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
115.5
72.5
Oyunçular: 60 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
66.5
53.5
Oyunçular: 10 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
7
13
Oyunçular: 46 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
54.5
37.5
Oyunçular: 10 Reytinq: > 1250 3 gün/gediş
10
10
Oyunçular: 60 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
52
68
Oyunçular: 95 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
110
80
Oyunçular: 57 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
48
66