Tamamlanmış Oyunlar
Oyunçular: 24 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
Lynx Club
27.5
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
20.5
Oyunçular: 18 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
Lynx Club
24.5
ANONYMOUS - Riding the Rivers of Change
11.5
Oyunçular: 17 Reytinq: 875 - 1875 3 gün/gediş
Team Pakistan
13
Lynx Club
21
Oyunçular: 10 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
Lynx Club
7.5
ANTI NAZI LEAGUE
12.5
Oyunçular: 33 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
Team Almaty
32.5
Lynx Club
33.5
Oyunçular: 3 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
Kuala Lumpur
3
Lynx Club
3
Oyunçular: 20 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
Lynx Club
21
PURPLE HAZE
19
Oyunçular: 9 Reytinq: < 1600 3 gün/gediş
Lynx Club
12.5
Team Nicaragua
5.5
Oyunçular: 18 Reytinq: < 1600 3 gün/gediş
Lynx Club
19
THE ALBANIANS
17
Oyunçular: 5 Reytinq: < 1850 1 gün/gediş
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
2
Lynx Club
8
Oyunçular: 18 Reytinq: < 1900 3 gün/gediş
TURK CHESS PLAYERS
19
Lynx Club
17
Oyunçular: 55 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
Lynx Club
62
The Great British Empire.
48
Oyunçular: 12 Reytinq: < 1400 3 gün/gediş
The Chess Acolytes
14.5
Lynx Club
9.5
Oyunçular: 5 Reytinq: < 2400 3 gün/gediş
CHESS KINGDOM
5
Lynx Club
5
Oyunçular: 12 Reytinq: < 1400 3 gün/gediş
PURPLE HAZE
11.5
Lynx Club
12.5
Oyunçular: 19 Reytinq: < 1700 3 gün/gediş
Lynx Club
19.5
The Great Outdoors Chess
18.5
Oyunçular: 16 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
Lynx Club
24
Not-So Pro Blitz Chess League
8
Oyunçular: 10 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
Lynx Warriors
12.5
Lynx Club
7.5
Oyunçular: 4 Reytinq: < 1700 2 gün/gediş
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
6
Lynx Club
2
Oyunçular: 23 Reytinq: < 2000 3 gün/gediş
Team Azerbaijan
20.5
Lynx Club
25.5
Oyunçular: 10 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
Lynx Club
11
TURK CHESS PLAYERS
9
Oyunçular: 21 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
Royal Wallachian Chess Club
27
Lynx Club
15
Oyunçular: 19 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş
Lynx Club
17
Rouen
21
Oyunçular: 41 Reytinq: < 1675 3 gün/gediş
La Belle France
42
Lynx Club
40
Oyunçular: 10 Reytinq: < 1800 3 gün/gediş
Lynx Club
14.5
The Golden 64 Squares
5.5