Tamamlanmış Matçlar

Oyunçular: 28 Xal: 850 - 1850 3 gün/gediş
41.5
14.5
Oyunçular: 15 Xal: Açıq 3 gün/gediş
15
15
Oyunçular: 19 Xal: Açıq 3 gün/gediş
18
20
Oyunçular: 12 Xal: Açıq 3 gün/gediş
12.5
11.5
Oyunçular: 17 Xal: Açıq 3 gün/gediş
21
13
Oyunçular: 27 Xal: Açıq 3 gün/gediş
37
17
Oyunçular: 21 Xal: Açıq 3 gün/gediş
15.5
26.5
2.5
5.5
Oyunçular: 27 Xal: Açıq 3 gün/gediş
40
14
Oyunçular: 43 Xal: Açıq 5 gün/gediş
28
58
Oyunçular: 15 Xal: < 1500 3 gün/gediş
16
14
Oyunçular: 19 Xal: < 1600 3 gün/gediş
27.5
10.5
Oyunçular: 19 Xal: Açıq 3 gün/gediş
24
14
Oyunçular: 24 Xal: Açıq 3 gün/gediş
30.5
17.5
2
4
Oyunçular: 15 Xal: < 1500 3 gün/gediş
14.5
15.5
Oyunçular: 5 Xal: 1200 - 1400 3 gün/gediş
5.5
4.5
Oyunçular: 22 Xal: Açıq 3 gün/gediş
16.5
27.5
Oyunçular: 2 Xal: 1400 - 1600 3 gün/gediş
0
4
29
9
Oyunçular: 12 Xal: Açıq 3 gün/gediş
20.5
3.5
Oyunçular: 16 Xal: < 1500 3 gün/gediş
22.5
9.5
Oyunçular: 22 Xal: Açıq 3 gün/gediş
17.5
26.5
Oyunçular: 10 Xal: Açıq 3 gün/gediş
14.5
5.5
Oyunçular: 10 Xal: Açıq 3 gün/gediş
10
10