Davam Edən Oyunlar
Oyunçular: 61 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş 99.18% tamamlandı
45
76
Oyunçular: 45 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş 98.89% tamamlandı
58
31
Oyunçular: 29 Reytinq: < 1999 3 gün/gediş 98.28% tamamlandı
18.5
38.5
Oyunçular: 26 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş 98.08% tamamlandı
23.5
27.5
Oyunçular: 25 Reytinq: < 1400 3 gün/gediş 98% tamamlandı
20.5
28.5
Oyunçular: 25 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş 98% tamamlandı
19
30
Oyunçular: 47 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş 97.87% tamamlandı
38
54
Oyunçular: 23 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş 97.83% tamamlandı
7
38
Oyunçular: 67 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş 97.01% tamamlandı
56
74
Oyunçular: 44 Reytinq: 0 - 1900 3 gün/gediş 96.59% tamamlandı
71
14
Oyunçular: 14 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş 96.43% tamamlandı
12
15
Oyunçular: 28 Reytinq: Açıq 2 gün/gediş 96.43% tamamlandı
22.5
31.5
Oyunçular: 25 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş 96% tamamlandı
28
20
Oyunçular: 12 Reytinq: < 1600 3 gün/gediş 95.83% tamamlandı
14.5
8.5
Oyunçular: 32 Reytinq: Açıq 2 gün/gediş 95.31% tamamlandı
35
26
Oyunçular: 27 Reytinq: < 1500 3 gün/gediş 94.44% tamamlandı
29.5
21.5
Oyunçular: 25 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş 92% tamamlandı
28.5
16.5
Oyunçular: 12 Reytinq: < 1800 3 gün/gediş 91.67% tamamlandı
8.5
13.5
Oyunçular: 32 Reytinq: Açıq 2 gün/gediş 90.63% tamamlandı
30
27
Oyunçular: 16 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş 90.63% tamamlandı
6.5
22.5
Oyunçular: 25 Reytinq: < 1400 3 gün/gediş 90% tamamlandı
18
27
Oyunçular: 15 Reytinq: < 1300 3 gün/gediş 90% tamamlandı
15
12
Oyunçular: 51 Reytinq: Açıq 3 gün/gediş 89.22% tamamlandı
65.5
25.5
Oyunçular: 32 Reytinq: Açıq 2 gün/gediş 89.06% tamamlandı
10.5
46.5
Oyunçular: 12 Reytinq: < 1600 3 gün/gediş 87.5% tamamlandı
10
11