Oyunçular Nəticə Dəqiqlik Gedişlər Vaxt
5 dəq
0
1
Analiz 19 20 fev 2014
5 dəq
1
0
Analiz 22 20 fev 2014
5 dəq
1
0
Analiz 47 20 fev 2014
5 dəq
1
0
Analiz 24 20 fev 2014
5 dəq
1
0
Analiz 24 20 fev 2014
5 dəq
0
1
Analiz 34 20 fev 2014
5 dəq
0
1
Analiz 33 20 fev 2014
5 dəq
1
0
Analiz 19 20 fev 2014
5 dəq
0
1
Analiz 18 21 fev 2014
5 dəq
0
1
Analiz 16 21 fev 2014
5 dəq
1
0
Analiz 12 21 fev 2014
5 dəq
0
1
Analiz 17 21 fev 2014
5 dəq
1
0
Analiz 31 21 fev 2014
5 dəq
1
0
Analiz 29 21 fev 2014
5 dəq
½
½
Analiz 53 27 fev 2014
5 dəq
0
1
Analiz 36 27 fev 2014
5 dəq
0
1
Analiz 45 27 fev 2014
5 dəq
1
0
Analiz 50 27 fev 2014
5 dəq
0
1
Analiz 23 27 fev 2014
5 dəq
0
1
Analiz 29 27 fev 2014
5 dəq
1
0
Analiz 15 27 fev 2014
3 dəq
1
0
Analiz 33 27 fev 2014
3 dəq
1
0
Analiz 28 27 fev 2014
3 dəq
0
1
Analiz 36 27 fev 2014
3 dəq
1
0
Analiz 26 27 fev 2014
3 dəq
1
0
Analiz 35 27 fev 2014
3 dəq
0
1
Analiz 43 27 fev 2014
3 dəq
0
1
Analiz 25 27 fev 2014
3 dəq
1
0
Analiz 26 27 fev 2014
3 dəq
1
0
Analiz 34 27 fev 2014
3 dəq
0
1
Analiz 24 27 fev 2014
3 dəq
1
0
Analiz 26 27 fev 2014
3 dəq
1
0
Analiz 44 27 fev 2014
3 dəq
1
0
Analiz 30 27 fev 2014
3 dəq
0
1
Analiz 28 27 fev 2014
5 dəq
0
1
Analiz 20 27 fev 2014
5 dəq
1
0
Analiz 47 27 fev 2014
5 dəq
1
0
Analiz 56 27 fev 2014
5 dəq
0
1
Analiz 14 27 fev 2014
5 dəq
1
0
Analiz 38 27 fev 2014
5 dəq
0
1
Analiz 31 27 fev 2014
5 dəq
1
0
Analiz 32 27 fev 2014
10 dəq
1
0
1 1 mar 2014
3 dəq
0
1
Analiz 54 1 mar 2014
3 dəq
1
0
Analiz 55 1 mar 2014
3 dəq
0
1
Analiz 47 1 mar 2014
3 dəq
0
1
Analiz 45 1 mar 2014
3 dəq
1
0
Analiz 18 1 mar 2014
3 dəq
1
0
Analiz 28 1 mar 2014
5 dəq
0
1
Analiz 66 2 mar 2014
Oyun Arxivi