lopemercado
Qoşuldu
5 avq 2015
Ən Son Onlayn
14 saat əvvəl
Baxış
4.101
İzləyicilər
76
Xal
142

Naglalaro ako ng chess, kahit alam kong hindi ako gaanong mahusay nito, kapag gusto kong maglibang. Sumali ako sa Philippine Rizalian Chess Club hindi lang dahil alam kong ang Pambansang Bayani ay naglalaro ng ahedres, kundi kinikilala ko ang kaniyang kagitingan at ang mahalagang naiambag niya para sa kamalayan ng mamamayang Pilipino Nakatawag sa akin ng pansin ang isinulat ni Dr Rizal sa kadalagahan ng Malolos laluna ang bahaging ito:

". . . Ikapito: Liningin ninyong magaling kung ano ang relihiyong itinuturo sa atin. Tingnan ninyong mabuti kung iyan ang utos ng Diyos o ang pangaral ni Cristong panglunas sa hirap ñg mahirap, pangaliw sa dusa ñg nagdudusa. Alalahanin ninyo ang lahat ñg sa inyo'y itinuturó, ang pinapatuñguhan ñg lahat ng sermon, ang nasa ilalim ng lahat ng misa, novena, kuintas, kalmen, larawan, milagro, kandilá, corea at iba't iba pang iginigiit, inihihiyaw at isinusurot araw-araw sa inyong loob, taiñga, at mata, at hanapin ninyo ang puno at dulo at saka iparis ninyo ang religiong iyan sa malinis na religion ni Cristo, at tingnan kung hindí ang inyong pagkakristiano ay paris ng inaalagang gatasang hayop, ó paris ng pinatatabang baboy kayá, na dí pinatatabá alang alang sa pagmamahal sa kaniya, kundí maipagbili ng lalong mahal at ng lalong masalapian."

(http://www.loyalbooks.com/download/text/Ang-Liham-Ni-Dr-Jose-Rizal-Sa-Mga-Kadalagahan-Sa.txt)

Paara sa Pambansang Bayani, ang religiong itinuturo noon ay hindi ang malinis ng religion ni Cristo.    Hindi ba't iisa lang naman ang relihiyong itinuturo sa panahon niya na ito nga ang dapat suriing mabuti?