The Orbe Cup

Xal: Açıq 109 oyunçu 21 mar 2020 04:30
Nəticələr
Oyunçu R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
#1
1q 1a 1q 1a 1q 1a 0q .5a 1q 1a 1q 1a .5q 1a
12
92.75
#2
1q 1a 1q 1a 0q 1a 1a 1q 0a 1q 1a 1q 1a 1a
12
86.5
#3
1q 1a 1q 0q 1a .5a 1q 0a 1q 1a 1q 1a 1q 1a
11.5
85.25
#4
1a 1q .5q 1a 0q 1q 1a .5q 1a 0a 1q 1a 1q 0a
10
73.25
#5
1a .5q 1a 0q 1a 1a .5q 1a 1q 0q 0a 0q 1q 1a
9
53
#6
(2322)
0q 1a 1q 1a 1a .5q 0q 1a .5q .5a .5q 1a .5a 0q
8.5
61.5
#7
(1826)
0a 1q 0a 0q 1q 1a 0q .5a 1q 1a 0q 1q 1a 1a
8.5
49.25
#8
1a 1q 0a 1q 1q 1a .5a 0q 0q 0a 1a 0q 1a 1q
8.5
48
#9
1a 0q 0a 1q 1a .5a 1q 0q 0a 0q 1q 1a 1a 1q
8.5
43.25
#10
(2075)
1q 1a 0a .5q .5q 1a 1q 1q 0a 1q 0a 0q 1a 0q
8
50
#11
1a 0q 1a 1a 0q .5a 1a 1q 1a 0q .5a 1a 0q 0q
8
46.5
#12
0q 1a 1q 1a 0q 1a .5q 1a 0q 1a 0q 0a 1q 0q
7.5
47.75
#13
0a 1q 0q 1a .5q 1a 0a 1q 0q .5a 1q 1a 0q .5a
7.5
40.75
#14
0a 0a 1q 0a 0q 0a 1q 1q .5a 0a 1q 1a 1q 1q
7.5
35.75
#15
0q 1a 0q 1a 1q .5q 0a 1a 1q 1a 1a 0q 0a 0q
7.5
34.75
#16
1a 1q 1a 1q 0a 0q 0a 1q 1a .5q 1a 0a - -
7.5
31.25
#17
1q 0a 0q 0q 1a 1q 0a 1q 1a 1a 0q 0a 0q 1a
7
35.5
#17
1q 0a 1q 1a 1a 1q 0q 0a 1q 1a 0q - - -
7
35.5
#19
(1571)
0q 1a 0a 1q 0q 0a 0q 1q 1a 1q 1q 0a 0q 1a
7
32.5
#20
- 1q 0a 1a 0q 0q 1a 1q 0q 1a 1a 1q 0a 0q
7
30.5
#21
0a 0q 1a 1a 0q 0a 1a .5q 0a 1q 1a 0q 0a 1q
6.5
29.75
#22
0a 1q 1q 1a 0a 0q 0q 0a 0a 1q 1q 0a 1q 0q
6
32.5
#23
- 1a 1q 1a 1q 0q .5a 1q .5a 0q - - - -
6
31
#24
- - - - 1a 1q 0q 0a 0q 1a .5q 1a 1a .5q
6
30
#25
0a 0q 1a 1q 0a 0q 0q - 1a 1q 0a 1q 0a 1q
6
25