Шахматната Нотация - Езикът на Шаха!

Шахматната Нотация - Езикът на Шаха!‎

erik
erik
|
95 | За Начинаещи

Шахматната нотация е удобен начин да запаметявате партии така, че да можете да ги играете повторно, за да изучавате тактики, да разберете грешките или да впечатлите приятелите си. Пробвайте шахматната нотация в следващата си игра - ще разберете, че няма нищо по-задоволяващо от удивителен знак след ход, който Ви носи победата.

Алгебрична Нотация

Най-простата и най-често използвата форма на шахматна нотация се нарича Алгебрична Нотация. Тя обозначава полетата на дъската с букви и цифри.

В тази диаграма, белият цар е на полето c3 и черният цар е на полето h5.

Ред (или ранг) 1 е този край на дъската, в който белите започват; черните започват на ред 8. Колоните (или редици) са подредени по азбучен ред от ляво надясно на страната на белите.

Освен това, главни букви се използват за обозначаването на фигурите както следва:
Ц: Цар
Д: Царица
Т: Топ
О: Офицер
К: Кон
Пешките обикновено не се обозначават с буква

How to Write a Chess Move

Как се Записва Ход

За да запишете ход, посочете буквата на фигурата и полето, на което тя се премества. Ако с този ход има взета фигура, трябва да добавите символ "х" преди полето, върху което местите фигурата.

Например, в тази партия, първият ход на белите е Кc3: кон на полето c3. Черните отговарят с f5 (помнете, че ходовете на пешките не се обозначават с буква). Белите играят e4 и черните вземат пешката, fxe4, f взема e4. Колоната f замества името на пешката, тъй като тя не се обозначава с буква. Белите също вземат, Кхe4. Останалата част от партията е записана като

...      Кf6

Кxf6+ gxf6

Дh5#

+ е знакът за даден шах, а # е знакът за мат.

Специални Символи

х: взема
0-0: малка рокада
0-0-0: голяма рокада
+: шах
#: мат
!: добър ход
?: слаб ход

Допълнителните ! и ? могат да бъдат добавяни с цел допълнително да подчертаят хода.

Избягване на Неясноти

Td1 не е достатъчно да определи този ход-- кой точно топ?

В моментите, когато обикновената нотация е неясна, трябва да се добави допълнителна буква или цифра, за да се поясни произходът на фигурата, която се мести. Тук, Tad1, топ от колона "а" отива на полето "d1" и с това проблемът е решен. Когато пешка вземе, винаги трябва да добавим първоначалната й колона, както при fxe4 и gxf6 по-горе.

Other Chess Notation

Други Нотации

Повечето играчи днес използват Алгебричната Нотация, но има и няколко вариации:

Дългата Алгебрична Нотация винаги показва полето, от което идва фигурата и полето, на което тя отива.

Описателната Нотация, една по-остаряла система, наименува колоните на шахматната дъска като фигури. Например, колоната c се нарича ДО или колоната на дамата и офицера. Редовете се обозначават от перспективата на всеки от играчите. ДО3 на белите е ДО6 на черните.

Изтеглете Безплатна Шах-Нотационна Таблица за Следене на Резултат

Можете да изтеглите безплатни шах таблици за резултат тук или да закупите тефтер като този , за да записвате нотации, но е възможно също така да започнете с обикновен лист с редове.

Printable Chess Scoresheet