361
Общо Точки
73%
Спечелени Срещи
#71
Днешния Ранг
Текущи Шах с Гласуване (11)‎

FIDE OV2019 GA R2: Romeo and Juliet vs The Atheists
Romeo and Juliet срещу The Atheists

2 дни

FIDE OV2019 GA R1: The Atheists v Washington Capitals
The Atheists срещу Washington Capitals.

2 дни

FIDE OV2019 GA R2: The Atheists vs Romeo and Juliet.
The Atheists срещу Romeo and Juliet

2 дни

FIDE OV2019 GA R3: UCC v Atheists
Underground Chess Cult. срещу The Atheists

2 дни

Green Dragon 2019 R1a ANL vs The Atheists
ANTI NAZI LEAGUE срещу The Atheists

3 дни

Serbia-Russia Team vs The Atheists
The Atheists срещу Serbia-Russia Team

16 ч
Завършени Шах с Гласуване
Администратори
Партии
  • В Ход:
  • Общо Точки:
  • Спечелени Срещи:
  • Среден Рейтинг:
  • Днешния Ранг:
Шах с Гласуване
  • В Ход:
  • Общо Точки:
  • Спечелени Срещи:
  • Днешния Ранг: