Играчи Резултат Точност Ходове Дата
3 мин
1
0
66.3
36.4
35 10.06.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 27 10.06.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 28 10.06.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 54 10.06.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 42 4.06.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 54 4.06.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 23 4.06.2018 г.
3 мин
½
½
Анализирай 68 30.05.2018 г.
3 мин
1
0
93
88.7
48 30.05.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 71 30.05.2018 г.
3 мин
½
½
Анализирай 50 30.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 57 27.05.2018 г.
3 мин
½
½
Анализирай 72 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 30 27.05.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 78 27.05.2018 г.
3 мин
½
½
Анализирай 67 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 19 27.05.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 46 27.05.2018 г.
3 мин
½
½
Анализирай 38 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 18 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 21 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 25 27.05.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 35 27.05.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 34 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 44 27.05.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 29 27.05.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 41 27.05.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 32 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
87.8
59.3
35 27.05.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 52 27.05.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 52 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 58 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 35 27.05.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 22 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 55 27.05.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 59 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 22 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 49 27.05.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 20 27.05.2018 г.
3 мин
½
½
Анализирай 84 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 27 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 27 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 27 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 27 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 32 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 23 27.05.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 25 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 35 27.05.2018 г.
3 мин
1
0
Анализирай 33 27.05.2018 г.
3 мин
0
1
Анализирай 31 27.05.2018 г.
Архив на Партиите