Политика за Поверителност

Следният текст е само информативен превод. Единствената правнорелевантна валидна версия е достъпна на Английски език.

Дата, от която е в сила: May 25, 2018

Chess.com, LLC ("нас", "ние" или "нашите") управлява уебсайта chess.com и мобилното приложение на chess.com ("Услугата").

Тази страница Ви информира за нашата политика по отношение на събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата Услуга и изборите, които сте асоциирали с тези данни.

Ние използваме Вашите данни за предоставяне и подобряване на Услугата. Използвайки Услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация, в съответствие с тази политика. Освен ако в настоящата Политика за Поверителност не е посочено друго, термините използвани в тази Политика за Поверителност имат същите значения, както в нашите Правила и Условия.

Дефиниции

Услуга

Услугата означава уебсайтът на chess.com и мобилното приложение на chess.com, управлявани от Chess.com, LLC

Лични Данни

Лични Данни означават данните, касаещи физическо лице, което може да бъде идентифицирано от тези данни (или от тази и друга информация, която е в наше притежание или е вероятно да бъде в наше притежание).

Данни за Използване

Данните за Използване са данни, събирани автоматично или генерирани от използването на Услугата, или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещение на страницата).

Бисквитки

Бисквитките са малки парченца данни, съхранявани на Вашето устройство (компютър или мобилно устройство).

Администратор на Данни

Администратор на Данни означава физическото или юридическото лице, което (самостоятелно или съвместно, или общо с други лица) определя целите, за които и начина, по който се обработва или предстои да бъде обработена лична информация. За целите на тази Политика за Поверителност, ние сме Администратор на Вашите Лични Данни.

Обработчици на Данни (или Доставчици на Услуги)

Обработчик на Данни (или Доставчик на Услуги) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Администратора на Данни. Ние може да използваме услугите на различни Доставчици на Услуги, за да обработим по-ефективно Вашите данни.

Субект на Данни (или Потребител)

Субект на Данни е всяко физическо лице, което използва нашата Услуга и е субект на Лични Данни.

Събиране И Използване На Информация

Ние събираме няколко различни вида информация за разнообразни цели, за да Ви предоставим и подобрим нашата Услуга.

Видове Събирани Данни

Лични Данни

Докато използвате нашата Услуга, може да изискаме от Вас да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за да се свържем с Вас или да Ви дентифицираме ("Лични данни"). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • Изисквана Информация (потребителско име в chess.com, заедно с имейл адрес, или публичен идентификатор на Google, или публичен идентификатор на Facebook)
 • Незадължителна Информация (Име, фамилия, дата на раждане, пощенски код и други данни)
 • Бисквитки и Данни за Ползване

Може да използваме Вашите Лични Данни, за да Ви запознаем с бюлетини, рекламни или промоционални материали и друга информация, която може да представлява интерес за Вас. Можете да се откажете от получаването на част или изцяло от тези съобщения от нас, като следвате линка за отписване или указанията, предоставени във всеки имейл, който изпращаме, или като се свържете с нас.

Данни за Използване

Може също така да събираме информация, която браузърът Ви изпраща, когато посещавате нашата Услуга или когато влезете в Услугата от или чрез мобилно устройство ("Данни за Използване").

Тези Данни за Използване могат да включват информация като IP адресa на Вашия компютър, вида браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, часа и датата на Вашето посещение, времето прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато влезете в Услугата от или чрез мобилно устройство, тези Данни за Употреба могат да включват информация, като например типа на мобилното устройство, което използвате, уникалния идентификационен номер на мобилното устройство, IP адреса на мобилното Ви устройство, мобилната Ви операционна система, вида на мобилен интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Данни за Проследяващи Бисквитки

Използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да следим дейностите в нашата Услуга и да съхраняваме определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват уникален анонимен идентификатор. Бисквитки се изпращат до Вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на Вашето устройство. Технологиите за проследяване, които също се използват са сигнали, етикети и скриптове за събиране и следене на информация и за подобряване и анализиране на нашите услуги.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочите кога да се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемате бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери за Бисквитки, които използваме:

 • Бисквитки за Сесия. Ние използваме Бисквитки за Сесия, за да Ви държим логнат в нашата Услуга.
 • Бисквитки за Предпочитания. Ние използваме Бисквитки за Предпочитания, за да запомним Вашите предпочитания и различни настройки.
 • Бисквитки за Сигурност. Ние използваме Бисквитки за Сигурност за целите на сигурността.
 • Рекламни Бисквитки. Рекламните Бисквитки се използват, за да Ви се предлагат реклами, които да са подходящи за Вас и Вашите интереси. Можете да се откажете от използването на тези бисквитки, като посетите правилата за поверителност на рекламите и съдържанието на Google и http://www.privacychoice.org/companies или http://www.aboutads.info/choices. За да научите повече за тази поведенческа рекламна практика или да се откажете от този тип реклама, можете да посетите www.networkadvertising.org.

Използване на Данни

Chess.com, LLC използва събираните данни за разнообразни цели:

 • За да персонализирате рекламите и съдържанието, които виждате
 • Да предоставя и поддържа нашата Услуга
 • За да Ви уведомим за промени в нашата Услуга
 • Да Ви позволи да участвате в интерактивни функции на нашата Услуга, когато решите да сторите това
 • Да осигури поддръжката на клиентите
 • Да събираме анализи или ценна информация, за да може да подобрим нашата Услуга
 • Да следи използването на нашата Услуга
 • За откриване, предотвратяване и справяне с технически проблеми
 • Да Ви предоставя новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, наподобяващи онези, които вече сте закупили или от които сте се интересували, освен ако не сте избрали да не получавате подобна информация
 • За провеждане на изследвания и предоставяне на обобщени, анонимни отчети за общата ни потребителска общност, на вътрешни и външни клиенти.

Ако сте от Европейското Икономическо Пространство (EEA), правното основание, на което Chess.com, LLC, събира и използва личната Ви информация, описана в тази Политика за Поверителност, зависи от Личните Данни, които събираме и от конкретния контекст, в който ги събираме.

Chess.com, LLC може да обработва Вашите Лични Данни, защото:

 • Трябва да изпълним договор с Вас
 • Вие сте ни дали разрешение за това
 • За целите на обработка на плащанията
 • Да се съобрази със закона

Запазване на Данни

Chess.com, LLC ще запази Личните Ви Данни само за толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в тази Декларация за Поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите Лични Данни до степен, необходима за спазване на нашите законови задължения (например, ако от нас се изисква да запазим Вашите данни, за да отговаряме на изискванията на приложимите закони), да разрешим спорове и да приложим нашите правни договорки и политики.

Chess.com, LLC също ще запази Данни за Използване за целите на вътрешния анализ. Данните за Използване обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата Услуга, или ние по закон сме длъжни да запазим тези данни за по-дълъг период от време.

Прехвърляне на Данни

Вашата информация, включително Личните Ви Данни, може да бъде прехвърляна към - и поддържана на - компютри, намиращи се извън Вашия щат, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези във Вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън САЩ и изберете да ни предоставите информация, моля имайте предвид, че прехвърляме данните, включително Лични Данни, в САЩ и ги обработваме там.

Вашето съгласие с тази Политика за Поверителност, последвано от представянето на такава информация, представлява потвърждаване на това прехвърляне.

Chess.com, LLC ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се третират безопасно и в съответствие с настоящата Декларация за Поверителност, а Вашите Лични Данни няма да бъдат прехвърляни на организация или държава, освен ако не е налице адекватен контрол, включително сигурността на Вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на Данни

Бизнес Транзакция

Ако Chess.com, LLC участва в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите Лични Данни могат да бъдат прехвърлени. Ще предоставим известие преди Личните Ви Данни да бъдат прехвърлени и започнат да подлежат на различна Политика за Поверителност.

Разкриване за нуждите на Правоприлагането

При определени обстоятелства Chess.com, LLC е възможно да се наложи да разкрие Вашите Лични Данни, ако това се изисква от закон или в отговор на валидни искания от публични органи (например съд или държавна агенция).

Законови Изисквания

Chess.com, LLC може да разкрие Личните Ви Данни при добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо за:

 • За да изпълни правно задължение
 • Да защитава и отстоява правата и собствеността на Chess.com, LLC
 • За предотвратяване или разследване на евентуални нарушения във връзка с Услугата
 • Да закриля личната безопасност на потребителите на Услугата или на обществеността
 • Да предпазва срещу правна отговорност

Защита на Данните

Сигурността на Вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод на предаване по интернет или метод на електронно съхранение е на 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговско приемливи и утвърдени средства за защита на Вашите Лични Данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

Сигнали "Не Проследявай"

Ние не поддържаме „Не Проследявай“ („DNT“). Не Проследявай е предпочитание, което можете да зададете в уеб браузъра си, за да информирате уебсайтовете, че не искате да бъдете проследявани.

Можете да активирате или деактивирате „Не Проследявай“, като посетите страницата „Предпочитания“ или „Настройки“ на Вашия уеб браузър.

Вашите Права за Защита на Данните съгласно Общия Регламент за Защита на Личните Данни (GDPR)

Ако сте жител на Европейското Икономическо Пространство (EEA), Вие имате определени права за защита на данните. Chess.com, LLC има за цел да предприеме разумни стъпки, за да Ви позволи да коригирате, променяте, изтривате или ограничавате използването на Вашите Лични Данни.

Ако желаете да бъдете информирани какви Лични Данни държим за Вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля свържете се с нас.

Можете да редактирате информацията за профила си в Chess.com по всяко време. При определени обстоятелства, имате следните права за защита на данните:

 • Правото на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, с която разполагаме за Вас. Когато е възможно, можете да получите достъп, да актуализирате или да поискате изтриване на Личните Ви Данни директно в раздела с настройките на профила. Ако не можете да извършите тези действия сами, моля свържете се с нас, за да Ви помогнем.
 • Правото на коригиране. Имате право Вашата информация да бъде коригирана, ако тази информация е неточна или непълна.
 • Правото на възражение. Имате право да възразявате срещу обработката на Личните Ви Данни.
 • Правото на ограничение. Имате право да искате от нас да ограничим обработката на Вашите лични данни.
 • Правото на преносимост на данните. Имате право да получите копие от информацията, с която разполагаме за Вас, в структуриран, машинно-четим и често използван формат.
 • Право на оттегляне на дадено съгласие. Имате правото да оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време там, където Chess.com, LLC има нужда от съгласието Ви, за да обработва Вашата лична информация.

Моля обърнете внимание, че може да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на подобни искания.

Имате право да подадете жалба до Орган за Защита на Данните относно нашето събиране и използване на Личните Ви Данни. За повече информация се свържете с местния орган за защита на данните в Европейското Икономическо Пространство (EEA).

Доставчици на Услуги

Може да наемаме трети лица - компании и физически лица, за да улесним предоставянето на нашата Услуга ("Доставчици на Услуги"), за да предоставим Услугата от наше име, за да изпълняваме услуги, свързани с Услугата или за да ни помагат да анализираме как нашата Услуга бива използвана.

Тези трети страни имат достъп до Вашите Лични данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са задължени да не я разкриват или използват за други цели.

Анализ

Може да използваме трети лица - Доставчици на Услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга.

Google Анализи и Амплитуда

Google Анализи и Пълнота са услуги за уеб анализ, които проследяват и отчитат трафика в уебсайта. Те използват събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата Услуга. За Google Анализи, тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни за контекстуализиране и персонализиране на рекламите от собствената си рекламна мрежа.

Реклама

Можем да използваме трети лица - Доставчици на Услуги, за да Ви показваме реклами, с които да подпомогнем и поддържаме нашата Услуга.

Бисквитка Google AdSense DoubleClick

Google, като трето лице търговец, използва бисквитки, за да предлага реклами на нашата Услуга. Използването на DoubleClick бисквитки от Google им позволява да предлагат реклами на нашите потребители, които се базират на посещенията им в Услугата и други уеб сайтове в интернет.

Можете да се откажете от използването на бисквитката DoubleClick за рекламиране въз основа на интереси, като посетите уеб страницата за Настройки на Google Реклами: http://www.google.com/ads/preferences.

Плащания

Ние може да предлагаме платени продукти и/или услуги в рамките на Услугата. В този случай използваме услугите на трети страни при обработване на плащания (напр. обработчици на плащания).

Няма да съхраняваме и не събираме данните за картата Ви за плащане. Тази информация се предоставя директно на нашите трети страни, които обработват плащанията, където използването на личната Ви информация се регулира от тяхната Политика за Поверителност. Тези обработчици на плащания се придържат към стандартите, определени от PCI-DSS, управлявани от Съвета за Стандарти за Сигурност на PCI, което е съвместно усилие на марки като Visa, Mastercard, American Express и Discover. Изискванията на PCI-DSS помагат за гарантиране на сигурната обработка на платежната информация.

Обработчиците на плащания, с които работим, са:

Apple Store Плащания в Приложението

Политиката им за Поверителност може да бъде видяна на https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

Google Play Плащания в Приложението

Политиката им за Поверителност може да бъде видяна на https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

Политиката им за Поверителност може да бъде видяна на https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

Политиката им за Поверителност може да бъде видяна на https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Нашата услуга може да съдържа линкове към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако щракнете върху линк на трето лице, ще бъдете пренасочени към сайта на това трето лице. Силно Ви препоръчваме да прегледате Политиката за Поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове, или услуги на трети страни.

Детска Поверителност

Chess.com няма насоченост към лица под 18-годишна възраст ("Деца") за ползване на нашата Услуга.

Ние не събираме съзнателно лична информация от лица под 18-годишна възраст. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашите Деца са ни предоставили Лични Данни, моля свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали Лични Данни от деца без потвърдено родителско съгласие, ще предприемем стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Промени в Тази Политика за Поверителност

През определен период от време може да актуализираме нашата Политика за Поверителност. Ще Ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за Поверителност на тази страница.

Ние ще Ви уведомим чрез имейл и/или известие чрез нашата Услуга, преди промените да влязат в сила и да актуализираме "датата на влизане в сила" в началото на тази Политика за Поверителност.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате Политиката за Поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за Поверителност влизат в сила, когато са публикувани на тази страница.

Свържете се с Нас

Ако имате въпроси относно Политиката за Поверителност моля, свържете се с нас по имейл: support@chess.com.