نوروز مبارک

نوروز مبارک

123armin123
123armin123
Mar 20, 2014, 1:38 PM |
0

نوروز در لغت به معنای روز نو می باشد ... روز نو در سال نو... یعنی باید همه چیز نو شود... از لباسات گرفته تا اخلاقت ... با این همه می خواهم بگویم عید نوروز پیشاپیش بر تمامی ایرانیان مبارک