می روی تا که به کاویدن خود برخیزی

1mreqmd
1mreqmd
Jan 5, 2017, 5:25 AM |
0

phpu1EwwH.jpeg

از سرت خنده کنان ارتش شب می گذرد

اره ای کند که از روی عصب می گذرد


راه می افتی و با سایه ی خود درگیری

آخرِ قصه اگر پا بدهد می میری


آخر قصه اگر پا بدهد , آزادی

آخر قصه اگر پا بدهد آزادی...!


مست کردی که به راهی که نرفتی بروی

مست کردی که به قانون خودت پشت کنی


می روی تا که به کاویدن خود برخیزی

توی سوراخ به سوراخ شب انگشت کنی


لشگری یک نفره هستی و باید بروی

قصد جان و جگر آنکه تو را کشت کنی


قصد ماندن بکنی , نوبت رفتن برسد

و جهان منتظر اینکه سوپرمن برسد !

بافت مردانه کارتل - خرید بافت مردانه کارتل

کفش ارتشی نیو بالانس - خرید کفش ارتشی نیو بالانس

کفش ریبوک مردانه - خرید کفش ورزشی ریبوک

کفش مردانه مشکی - خرید کفش اسپرت مردانه مشکی

نیم بوت مردانه ارتشی - خرید نیم بوت مردانه ارتشی