ناله می لرزد،می رقصد اشک

1mreqmd
1mreqmd
Jan 6, 2017, 10:05 AM |
0

phprewVvR.jpeg

به خـدا می برم از شهـــر شما 

دل شوریــده و دیوانــه خویش

 

می برم تا که در ان نقطه دور

شستشویش دهم از رنگ گنـاه

 

شستشویش دهم از لکه عشــق

زین همـــه خواهش بیجا وتباه

 

می برم تا زتو دورش ســـازم

زتو ،ای جلــــوه امید محــــال

 

می برم زنـــده بگورش سازم

تا از این پس نکنــد یاد وصال

 

ناله می لرزد،می رقصد اشک

 آه ، بگــــذار که بگریزم مـــن

 

از تو ، ای چشمه جوشان گناه 

شایـد آن به کـه بپرهیـــزم من

 

بخـــدا غنچـــــه شـــادی بودم

دست عشق آمد و از شاخـم چید

 

شعلــه آه شد م ، صــد افسوس

که لبــم باز بر آن لب نرسیـــد

 

عاقبت بنــد سفـــر پایـــم بست

میروم، خنده به لب،خونین دل

 

می روم از دل من دست بردار

ای امیـــــد عبث بی حاصــــل...

نیم بوت مردانه ارتشی - خرید نیم بوت مردانه ارتشی

کفش دخترانه آدیداس - خرید کفش دخترانه آدیداس مدل پارمیس

نیم بوت ارتشی مردانه - خرید کفش نیم بوت ارتشی مردانه

کفش مردانه اکو - خرید کفش مردانه اکو