2010 Year Giant Tourneys

2010 Year Giant Tourneys

AWARDCHESS
AWARDCHESS
Jan 8, 2010, 9:01 PM |
10
No Vacation Tournament WORLD CHESS TOURNEY.1 6 1 day 10(2)->3+ 1250-1900 Registration
No Vacation Tournament WORLD CHESS TOURNEY.2 2 1 day 10(2)->3+ 1300-1900 Registration
No Vacation Tournament WORLD CHESS TOURNEY.3 4 1 day 10(2)->3+ 1300-1900 Registration
No Vacation Tournament WORLD CHESS TOURNEY.4 4 1 day 10(2)->3+ 1300-1900 Registration
No Vacation Tournament WORLD CHESS TOURNEY.5 3 1 day 10(2)->3+ 1300-1900 Registration
No Vacation Tournament WORLD CHESS TOURNEY.6 2 1 day 10(2)->3+ 1300-1900 Registration
CHRISTIANS UNITED.1 5 2 days 10(2)->3+ Open Registration
CHRISTIANS UNITED.2 4 2 days 10(2)->3+ Open Registration
CHRISTIANS UNITED fast.3 4 1 day 10(2)->3+ Open Registration
CHRISTIANS UNITED fast.4 9 1 day 10(2)->3+ Open Registration