What is going on here?

What is going on here?

AWARDCHESS
AWARDCHESS
Aug 5, 2011, 6:41 AM |
12
WhiteBlackResult# MovesDateAction
sporticus (2335) albatros1 (2436) 0-1 (won) 0 3 Aug 2011 view
albatros1 (2431) sporticus (2361) 1-0 (won) 12 3 Aug 2011 view
albatros1 (2425) SatrajitRoy (2031) 1-0 (won) 0 3 Aug 2011 view
SatrajitRoy (2033) albatros1 (2424) 0-1 (won) 17 3 Aug 2011 view
rsgaspar (2393) albatros1 (2423) 0-1 (won) 0 3 Aug 2011 view
albatros1 (2416) rsgaspar (2448) 1-0 (won) 14 3 Aug 2011 view
RandalThor (2562) albatros1 (2408) 0-1 (won) 0 3 Aug 2011 view
albatros1 (2397) RandalThor (2589) 1-0 (won) 0 3 Aug 2011 view
albatros1 (2386) rafael959 (2363) 1-0 (won) 0 3 Aug 2011 view
rafael959 (2399) albatros1 (2379) 0-1 (won) 24 3 Aug 2011 view