♛ تاریخچه قهرمانان شطرنج جهان ♛

♛ تاریخچه قهرمانان شطرنج جهان ♛

Alekhine-Love
Alekhine-Love
Jun 28, 2016, 10:41 AM |
0

 

مسابقات رسمی قهرمانی

جهان از سال ۱۸۸۶ با

مسابقات دو جانبه ) مچ )

اشتاینیتز – زوکرتورت آغاز شد

از سال ۱۸۸۶ تا 

۲۰۱۳ 

۱۲۷ سال گذشته است و در

طی این مدت تنها ۱۶نفر موفق 

شده اند به افتخار دست يابندلينگ کانال