(1)سه بازی من

Ali_rastbod
FM Ali_rastbod
Sep 10, 2013, 5:56 AM |
8

باید بگم که اولین بار است که دارم در این سایت بازیهایم را می گذارم برای همین فعلا سه بازی بس است اگر توانستم رضایت بازدید کنندگان این سه بازی را جلب کنم روزی یک بلاگ  که هرکدام حاوی سه بازی من است می گذارم

 

از آقای بلوری فر که در این سایت عضوند خواهشمندم که نظرشان را در خصوص تفسیر نا چیز من و بازی در بخش کامنت ها بیان کنند

خواهشا نظر دهید تا اگر خوب و قشنگ بودند هر روز سه بازی بگذارم