آیین نامه ی رویارویی دوجانبه ی حبیب نوبخت - علی راستبد

Ali_rastbod
FM Ali_rastbod
Oct 3, 2013, 3:54 AM |
3

آیین نامه ی رویارویی دوجانبه ی حبیب نوبخت  علی راستبد

فصل 1. اهداف رویارویی:

ترویج و گسترش شطرنج در فضای مجازی.

استفاده ی بازیکنان ایرانی از پخش زنده ی بازی ها و تفسیر بازی ها.

طرح ایده ای نو در برگزاری مسابقات اینترنتی.

فصل 2. شرایط برگزاری رویارویی:

رویارویی میان حبیب نوبخت و علی راستبد در محیط لایو سایت چس دات کام برگزار خواهد شد.

این رویارویی در 8 بازی برگزار خواهد شد.

زمان بازی 90 دقیقه + 30 ثانیه افزایش زمان پس از هر حرکت برای هر بازیکن می باشد.

بازیکنان می توانند برای واقعی تر و ملموس تر شدن مهره ها، بازی را در کنار رایانه ی خود و بر روی صفحه ی فیزیکی بچینند.

بازی ها به صورت آنریتد خواهد بود.

در صورت تساوی امتیازات پس از 8 بازی، طبق توافق دو طرف یک رویارویی تکمیلی برگزار خواهد شد.

فصل 3. زمان و مکان برگزاری رویارویی:

بازی ها طبق تقویم زیر پیش خواهد رفت:

دورنخست، جمعه، 12 مهر، ساعت 17

دوردوم، پنج شنبه، 18 مهر، ساعت 13

دورسوم، جمعه، 19 مهر، ساعت 13

دورچهارم، پنج شنبه، 25 مهر، ساعت 13

دورپنجم، جمعه، 26 مهر، ساعت 17

دورششم، پنج شنبه، 2 آبان، ساعت 13

دورهفتم، جمعه، 3 آبان، ساعت13

دورهشتم، پنجشنبه، 9 آبان ساعت13

 

R 1

R 2

R 3

R 4

R 5

R 6

R 7

R 8

total

A..Rastbod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H..Nobakht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازیکنان باید سعی کنند در زمان مقرر در محیط لایو حضور پیدا کنند.

تبصره ی 1. در صورتی که بازیکنی نتواند در زمان مقرر حاضر شود می تواند 2 ساعت قبل از بازی به حریف خود اطلاع دهد و بازی را به تعویق بیندازد.

تبصره ی 2. در صورتی که بازیکنی در سر میز حاضر نشود، و دلیل قابل قبولی داشته باشد بازی به تعویق می افتد.

تبصره ی3. اگر در طول بازی بازیکن به دلایلی مانند قطع شدن اینترنت از محیط لایو خارج شود بازی به زمان دیگری موکول می شود.

تبصره ی 4. هر کدام از بازیکنان تنها 2 بار حق استفاده از تبصره های ذکر شده را دارند.

فصل 4. پخش زنده و تفسیر بازی ها

بازی از محیط لایو برای دوستان این دو بازیکن قابل دسترسی می باشد.

در روزهای استراحت بازی توسط بازیکنان تفسیر و منتشر خواهد شد.

فصل 5. داوری و کمیته ی ضدتقلب

داور این رویارویی آقای هلپ مستر می باشند.

پس از اتمام هر بازی، بازی توسط آقای هلپ مستر آنالیز خواهد شد و به صورت خصوصی به دو بازیکن اطلاع داده خواهد شد.

به جز آقای هلپ مستر هیچ کس حق انتشار مطالب مرتبط با تقلب را نخواهد داشت.

فصل 6. تماس با ما:

در صورتی که سوالی در این زمینه داشتید می توانید با ما ارتباط باشید.

نام کاربری:

http://www.chess.com/members/view/habib_nobakht

 

http://www.chess.com/members/view/Ali_rastbod

http://www.chess.com/members/view/Helpmaster