داستان اعدام

Amirreza_06
Amirreza_06
Aug 29, 2013, 9:43 AM |
4
یه شب سه نفر اشتباهي دستگير ميشن و در نهايت ناباوري به اعدام روی صندلی الکتریکی محکوم ميشن
نوبت نفر اول میشه که بشینه روی صندلی. وقتی میشینه میگه: من توی دانشگاه رشته خداشناسی خوندم و به قدرت بی پایان خدا اعتقاد دارم. میدونم که خدا نمیذاره آدم بیگناه مجازات بشه.
کلید برق رو میزنن  ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
به بی گناهیش ایمان میارن و آزادش میکنن.
نفر دوم میشینه روی صندلی و میگه: من توی دانشگاه حقوق خوندم.
به عدالت ایمان دارم و میدونم واسه آدم بی گناه اتفاقی نمیفته.
کلید برق رو میزنن و هیچ اتفاقی نمیفته.
به بی گناهی اون هم اعتقاد میارن و آزادش میکنن.
نفر سوم میاد روی صندلی و میگه: من توی دانشگاه رشته برق خوندم و به شما میگم که وقتی این دو تا کابل به هم وصل نباشن هیچ برقی وصل نمیشه به صندلی.
خوب بقيه داستان هم مشخصه، مسوولين زندان مشكل رو ميفهمن و موفق به اعدام فرد ميشن...

نتیجه: لازم نيست همه جا راه حل مشكلات رو عنوان كنيد.