بازی مگنوس و آناند در سال 2011

Bakuleh
Bakuleh
Oct 29, 2013, 10:08 AM |
2
این بازی راند ششم مسابقه دو قهرمان بزرگ جهان است که به مناسبت یادبود بوتونیک برگزار شده است . در این بازی قهرمان هندی موفق می شود با مهره مشکی بر حریف جوان خود غلبه کند
در پایان این مسابقات آناند اول و مگنوس آخر شد