x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

بازی مگنوس و آناند در سال 2011

Bakuleh
Oct 29, 2013, 10:08 AM 2
این بازی راند ششم مسابقه دو قهرمان بزرگ جهان است که به مناسبت یادبود بوتونیک برگزار شده است . در این بازی قهرمان هندی موفق می شود با مهره مشکی بر حریف جوان خود غلبه کند
در پایان این مسابقات آناند اول و مگنوس آخر شد

Online Now