چرا گامبی وزیر؟

چرا گامبی وزیر؟

BehnamGhasemi
BehnamGhasemi
Jan 11, 2016, 7:58 AM |
1

دلایل شما برای انتخاب گامبی وزیر بعنوان شروع بازیتون چیه؟

مثلا:

* سفید زودتر وارد فاز حمله میشه

* بازی نسبت به لوپز باز تره

* احتمال بازی سیسیلی کمتره

دیگه؟؟

شمام کمک کنید