Nyári Rege

Nyári Rege

Bivaly
Bivaly
Jan 22, 2015, 7:30 AM |
16

 


Nyári Rege

 

Másodikján most a nyolcnak

Szép reggelre berzent,

Széles síkság térdepellik

Folyás partja mellett,

 

Magas bérc a kora tájat

Árnyékkal köszönti,

Rendre sötét és világos

Árnyakkal felölti.

 

Két partján élet-folyamnak

Álló harcra gyúlt jel;

Négy pillér közt becsületnek

Két serege jött el.

 

Nyolc század és kétszáz lófő

Mezsgyéjén a tájnak,

Sors-szüretre ők sietnek –

Leghamarább állnak.

 

Fürge léptű hit-emberek

Jöttek bizonyságul,

Igével hirdetvén harcban

Feljebbvalóságul:

 

Hogy jelt ők a diadalra

Magos helyről nyertek

Jogot tenni jogtalanra -

Ég segíti őket.

 

Bárány-szedők csata előtt

Vérttel födve várnak,

Mord tekintet emberszemben

Lát átlót magának:

 

Látja által harc mezejét

Be sem látja végit,

Utat keres, hogy a Sorsnak

Megkerülje élit.

 

Másik végett, Király - sértett

Mindkét várfalon van,

Had, vezér jelére várva:

Egyszerébe toppan. 

 

- Középtájutt, Ura-szárnyán

Rohan a talpas-had,

- Más-seregben tükörmása

Ugyanúgy viszontag.

 

- Huszárhad is támadólag

Már a „szokott” helyre,

- Ott is lovak, védni érnek

Ütköző közepre.

 

- Gyalogszerrel könnyű tisztek

Kémelni futottak

Fél-mezőig, jó látással,

Segítésre hadnak.


 

Kétrét már az omló hadtól

Megszorul a kék-lég,

- S íme gyáván, vagy merészen?

„Bakra lő” a véd-mén’:

 

Hadja túlfut ütközőn,

Középen törve át;

S veszni hagyta első száz’da

Bomladó hadát.

 

- Lovagjai „kihívónak”

Csatát nyertek ott,

De soká még háborúnak

Kimen’tele folyt.


 

- Most alul-félnek tanácsnoka

Nyílt középig hág,

Megfigyelni -erő híján-

Széledő hadát.

 

- S mámorult-nyert lovasságnak

Seb és dics kevés:

Ütni készek, hol a kémek

Jelentettek rést.

 

E rohammal egyidőben

Ontak vért és kárt:

Oldva király védsergében

Az embernyi gát;

 

Ostrom alatt sarok-várfal,

S ez idő alatt

Tanácsnok is elszakítva

Egyedül maradt.

 


- Ez merészet és nagyot,

És tesz rá életet,

Csapatával nem védeni,

Támadni siet:

 

Hol a szélek pulyasága

Szemmel vív csatát,

Oda irányítja lelkük

Égő katlanát. 

 

Meghökkentő gyors csapásuk

Védtelenre vág:

Fenn a Norna hamar fonja

Éltek fonalát.

 

- Megrázkódva a közelben,

S érezve halált,

Védni hívja ez király

Nehézjei javát.

 


 
Három részen zajlik éppen

Már a küzdelem,

Mind a két mez táborában

Idegen üzen.

 

Itt ész örvével alant-fonó

Tanácsadó les,

Ott győztes huszárhad bogárzva

Győzöttet keres.

 

Középen néhány lassú talpas

S kémje meg-megállt,

És ne feledjük első túltört

„cser-hagyó” patát:

 

Ezek a téren mélán állva

Lelnek új irányt:

Elöl látják főtanácsos

Bíbor zászlaját!?

 

- Ész jogán ez parancsnoka

Seregének most:

Hátba tám’ja fáradt közép

Ellen-gyalogost:

 

S első rohamuktól alélt

Dárdás seregek,

Siratják világos vérrel

Ez ütközetet.

 

Nyílt út ezzel a királyra:

„-Tüzön-vizen át!”

- Ijedve hívj’ az szembeállni

Kémei hadát…

 


A papság keze kötve már

A tanács(n)ok miatt;

S első „gyáva” kóchuszár

Nevetve…

…mattot ad!