London 1851: Round 4 match between Szen and Captain Kennedy

Blunderprone
Blunderprone
Jun 7, 2008, 6:46 AM |
0

Five round battle

Round 4.1 Kennedy vs Szen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Round 4.2 Szen Vs Kennedy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Round 4.3 Kennedy Vs Szen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Round 4.4 Szen Vs Kennedy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Round 4.5 Kennedy vs Szen