سه ماه اخیر ، 10 شماره

BstFriend
BstFriend
Nov 21, 2014, 3:46 AM |
28

چرا به خودتون اجازه میدین انقد راحت بی احترامی کنید؟

چی از من دیدین که انقد راحت شماره میدین؟

اینجاش گریه داره که اکثرا میگن متاهلیم...

دیگه هیچی نمیگم بهتون...

فقط متاسفم

همین

بازم ی سری میان چیزایی میگن که...فقط تاسف

هرکسیم خواست دونه دونه مسیج هارو بهش نشون میدم با شماره ها

فقط متاسفم

اینو بدونین خدایی هم هست...بهش ایمان دارم که هست