درخواست کمک

BstFriend
BstFriend
Feb 23, 2015, 11:28 AM |
8

سلام

کسی شروع بازی بلده بیاد لایو با من تمرین کنه؟

ممنون میشم از همه اگر راهیم بلدن بگن بهم.

مرسی بازم