برای اولین بار لذت بردم از دامپزشک بودنم

BstFriend
BstFriend
Jun 10, 2015, 12:02 PM |
5

وای خیلی خوشگله ^_^

هر روز بهش غذا میدم

دیگه جلوی مجتمعی که زندگی میکنم شده پاتوقش :D
خیلی دوسش دارم

خیلی باهوشه

تا منو میبینه میاد خودشو میچسبونه به پام :D
گربه ی ملوسCool

چند روز پیش زخمی بود میلنگید.

بردمش حسابی بهش رسیدم

ولی تو خونه رو کثیف میکنه نمیتونم دائمی نگهش دارم

تو چمنا واسش یه خونه کوچولو درست کردم :D
امروز باندشو باز کردم

خیی خوب شده راحت راه میره

خیلی خوشحالممممممممممممممممم