Aklat Na Dapat Basahin

CHRISTComingSoon
CHRISTComingSoon
Apr 12, 2012, 12:46 AM |
0

Anong akalat ang dapat nating basahin para malaman ang katotohanan. Katotohanan tungkol sa Dios na may lalang ng lahat. Pag ka likha ng mundo at mga bagay dito, tungkol sa tao at pasimula ng kasalanan, at maramiĀ  pang iba. Basahin ang Biblia para makilala mo ang Dios at ang Kanyang kabutihan at kabanalan. Gayun din ang kaparusahan sa mga hindi sasampalataya sa Kanya. Purihin ang Dios at ang Banal na Pangalan Ni Jesus. Basahin ang BIBLIA, ang SALITA ng DIOS.