x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

Galit Ang Diablo

CHRISTComingSoon
Apr 12, 2012, 12:22 AM 0

Galit ang diablo sa ginagawa kong pag papahayag ng Salita ng Dios. Subalit naniniwala ako na natutuwa ang Dios sa bagay na ito. Dahil sabi Niya sa Biblia , na humayo kayo sa lahat ng dako at ipahayag at ipangaral ang SALITA ng DIOS.Panahon na para magsisi kapatid at tanggapin si Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas.

Online Now