خاطره یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی

*“چندین سال قبل برای تحصیل در دانشگاه سانتا کلارا کالیفرنیا، وارد ایالات
متحده شده بودم،*
 *سه چهار ماه از شروع سال تحصیلی گذشته بود که یک کار گروهی برای دانشجویان
تعیین شد که در گروه های پنج شش نفری با برنامه زمانی مشخصی باید انجام میشد.*
*دقیقا یادمه از دختر آمریکایی که درست توی نیمکت بغلیم مینشست و اسمش کاترینا
بود پرسیدم که برای این کار گروهی تصمیمش چیه؟*
*گفت اول باید برنامه زمانی رو ببینه، ظاهرا برنامه دست یکی از دانشجوها به
اسم فیلیپ بود.*
*پرسیدم فیلیپ رو میشناسی؟*
*کاترینا گفت آره، همون پسری که موهای بلوند قشنگی داره و ردیف جلو میشینه!*
*گفتم نمیدونم کیو میگی!*
*گفت همون پسر خوش تیپ که معمولا پیراهن و شلوار روشن شیکی تنش میکنه!*
*گفتم نمیدونم منظورت کیه؟*
*گفت همون پسری که کیف وکفشش همیشه ست هست باهم!*
*بازم نفهمیدم منظورش کی بود!*
*اونجا بود که کاترینا تون صداشو یکم پایین آورد و گفت فیلیپ دیگه، همون پسر
مهربونی که روی ویلچیر میشینه…*
*این بار دقیقا فهمیدم کیو میگه ولی به طرز غیر قابل باوری رفتم تو فکر،*
*آدم چقدر باید نگاهش به اطراف مثبت باشه که بتونه از ویژگی های منفی و نقص ها
چشم پوشی کنه…*
*چقدر خوبه مثبت دیدن…*
*یک لحظه خودمو جای کاترینا گذاشتم ، اگر از من در مورد فیلیپ میپرسیدن و
فیلیپو میشناختم، چی میگفتم؟*
*حتما سریع میگفتم همون معلوله دیگه!!*
*وقتی نگاه کاترینا رو با دید خودم مقایسه کردم خیلی خجالت کشیدم…*
*شما چی فکر میکنید؟*
*چقد عالی میشه اگه ویژگی های مثبت افراد رو بیشتر ببینیم و بتونیم از نقص
هاشون چشم پوشی کنیم”

Comments


 • 3 years ago

  armita_1380

  ...GODISNOWHERE

   

  This can be read as

  "GOD IS NOW HERE"

  Or as

  "GOD IS NO WHERE"

  Everything in life depends on how you look at them, always think   ...positive

  +

 • 3 years ago

  CaspianSea

  همه ما انسانیم و از یه جا سرچشمه می گیریم  همه فرق بین خوبی و بدی رو میفهمن چه مرد باسن چه زن، بحث اینجاست که باید خوبی های همو ببینیم و اونا رو با این توصیفات بشناسیم نه اینکه بدی های همو ببینیم و بزرگشون کنیم. دید مثبت به زندگی چیز خوبیه

  خواهش میکنم .

Back to Top

Post your reply: