Ayaw Makinig

CristoVendraPronto
CristoVendraPronto
Mar 12, 2012, 9:11 AM |
0

Maraming tao hindi lamang pinoy ay matitigas ang mga ulo...AYAW MAKINIG. Sabi ng Biblia , malapit ng dumating ang Panginoong Jesus, kaya panahon na para tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at mag balik loob sa Diyos. Sabi ng Biblia sa San Juan 14:6 Si Jesus lamang ang daan papunta sa sa Ama o sa kalangitan. Subalit nakalulungkot maraming tao sa mundo ang nabubuhay sa kamunduhan, kasakiman, kasinungalingan, mga kasalanan na kina mumuhian ng Diyos(Proverbios 6:!6-19). Hindi sa mga gawa katulad ng paniniwala ng karamihan ang daan papunta sa langit (Ephesians 2:8-9) at (Titus 3:5) kundi kay CRISTO lamang at wala ng iba pa. Kaya huwag tayong maging matigas ang ulo na AYAW MAKINIG. Panahon na para magsisi at sumampalataya sa Panginoong Jesus nating Dios,at Siya nating tanging Tagapagligtas.Para sa kaluwalhatian ng Dios. Amen!