سوتی های باحال

DanaAxel
DanaAxel
|
111

سوتی برنامه عمو پورنگ:

یه صدایه دخترونه:

 - الو ؟

 - الو ؟

 - سلام

 - سلام

 - خوبی

 - مرسی . عمو پورنگ ؟

 - جانم ؟

 - من خیلی دوستتون دارم

 - منم خیلی دوستت دارم عزیزم . اسمت چیه ؟

 - کتایون

 - کتایون؟ خوبی ؟

 - بله

 - کتایون ؟ من ازت سوال می پرسم . تو بگو کتایون . باشه ؟

 - باشه

 - کی از همه بهتره ؟

 - کتایون

 - کی تو کارا به مامان کمک می کنه ؟

 - کتایون

 - کیه که مامان دوستش داره ؟

 - کتایون

 - کیه که بابا وقتی از در میاد ماچش می کنه ؟

 - مامان!!

ساعت مچیو!