موضوع انشای حضرت علی (ع): علم بهتر است یا ثروت

موضوع انشای حضرت علی (ع): علم بهتر است یا ثروت

DanaAxel
DanaAxel
Sep 16, 2013, 2:41 AM |
13

كميل بن زیاد نخعى گفت: یک بار امیرالمومنین علی (ع) دستم را گرفت و به صحرا برد. در آنجا آهی اندوهناک برکشید و چنین فرمود: ای کمیل، ... آنچه را برايت مى گويم به یاد بسپار:

 
النّاسُ ثَلاثَةٌ: فَعالِمٌ رَبّانىٌّ، وَ مُتَعَلِّمٌ عَلى سَبيلِ نَجاة، وَ هَمَجٌ رَعاعٌ، اَتْباعُ كُلِّ ناعِق، يَميلُونَ مَعَ كُلِّ ريح، لَمْ يَسْتَضيئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ، وَ لَمْ يَلْجَاُوا اِلى رُكْن وَثيق.

مردمان بر سه گروهند:

 (1) دانشمند ربّانى

 (2) دانشجوى بر راه نجات (آموزنده راه رستگاری)

 (3) فرومایگانی ناکس كه در پی هر بانگ روانند، و با هر بادى به سویی حركت مى كنند، به نور دانش روشنى نمی گیرند، و به پایگاهی استوار پناه نمی جویند.

 

يا كُمَيلُ، العِلمُ خَيرٌ مِنَ الْمالِ

 اى كميل، علم بهتر از ثروت است، چرا که:

 
 العِلمُ يَحرُسُكَ وَ اَنتَ تَحرُسُ المالَ.
علم نگهبان توست، اما ثروت را باید که تو نگهبان باشی.
   
المالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَالْعِلْمُ يَزْكُو عَلَى الانفاقِ
ثروت با انفاق كم مى شود اما دانش با بخشش افزايش مى يابد.

 

وَ صَنيعُ المالِ يَزُولُ بِزَوالِهِ.
آن کس که به مال تو به تو روی آورد با تهیدستی تو از تو روی بگرداند (پرورده مال با نابودی آن بمیرد).

 

يا كُمَيْلُ بنَ زِياد، مَعرِفَةُ العِلمِ دينٌ يُدانُ بِهِ، بِهِ يَكْسِبُ الانسانُ الطّاعَةَ فى حَياتِهِ، وَ جَميلَ الاُحْدُوثَةِ بَعْدَ وَفاتِهِ.
اى كميل بن زياد، دانش بر ذمه دانشمند دينى است به سوی بی دانشان، و انسان به دانش در زندگانی فرمانروایی کند و پس از مرگ یاد نيكو بر جای گذارد.

 
وَالعِلمُ حاكِمٌ، وَ المالُ مَحكُومٌ عَلَيْهِ.
علم فرمانگزار است و مال فرمانبردار.

 
يا كُمَيْلُ، بْنَ زياد، هَلَكَ خُزّانُ الاموالِ وَ هُم اَحياءٌ، وَ العُلَماءُ باقُونَ ما بَقِىَ الدَّهرُ، اَعيانُهُمْ مَفقُودَةٌ، وَ اَمثالُهُم فِى القُلُوبِ مَوجُودَةٌ.
اى كميل، ثروت اندوزان به صورت زنده اند و به معنی مرده، اما دانشمندان به حقیقت كه تا روزگار باقى است اگر چه کالبدشان نابود است اما یادشان در دلها موجود است.

 
 آنگاه به سینه خود اشارت کرد و فرمود:

 هان که در این سینه دانش فراوان است. کاش دانش این گنجینه را فراگیرندگانی می یافتم...