Tycker du om att studera Guds ord?

EETech
EETech
Feb 2, 2012, 4:56 AM |
0

”NÄR jag började läsa Bibeln regelbundet var det inget jag såg fram emot precis, utan det kändes mest som ett måste”, säger Lorraine. ”Den var svår att förstå, så tankarna for ofta i väg på annat håll.”

Andra medger att de inte heller tyckte särskilt mycket om att läsa Bibeln i början. Men de fortsatte eftersom de visste att det är viktigt att göra det. Marc säger: ”Det är lätt att annat får gå före bibelläsning och personligt studium. Jag var tvungen att be mycket och verkligen anstränga mig för att få in daglig bibelläsning i mitt schema.”

Vad kan du göra för att få större uppskattning av Guds skrivna ord, Bibeln? Hur kan du lära dig att tycka om att läsa Bibeln? Fundera på följande förslag.

Mål och metoder

Vänd dig till Jehova i bön och samla tankarna innan du börjar läsa. Be Jehova hjälpa dig att utveckla en längtan efter att studera Bibeln. Be honom öppna ditt sinne och hjärta så att du kan förstå hans vishet bättre. (Ps. 119:34) Annars kan ditt studium lätt bli mekaniskt, och du kanske tappar lusten att fortsätta. Lynn säger: ”Ibland läser jag för fort och missar intressanta detaljer. Ofta förstår jag inte huvudtankarna helt och hållet. Men jag ber om självbehärskning, och det hjälper mig att hålla mina tankar i styr.”

Sätt värde på det du lär dig. Kom ihåg att det har med ditt liv att göra att du förstår lärdomarna i Bibeln och tillämpar dem. Gå därför in för att hitta sådant som du kan tillämpa i praktiken. ”Jag håller utkik efter sådant som kan hjälpa mig att upptäcka dåliga attityder och motiv hos mig själv”, säger Chris. ”Det är fantastiskt att se att Bibeln och mycket av vår litteratur innehåller sådant som just jag har nytta av, även om författarna aldrig har träffat mig.”

Sätt upp rimliga mål. Försök lära dig något nytt om olika personer i Bibeln. Du kan hitta fascinerande detaljer om många av dem genom att leta i Insikt i Skrifterna, Watchtower Library eller Index till Vakttornets publikationer. När du läser om män och kvinnor i Bibeln och lär känna deras personligheter och känslor blir de verkliga och levande för dig.

Hitta nya argument för din tro. (Apg. 17:2, 3) Det tänker Sophia på när hon studerar. Hon säger: ”Jag vill lära mig nya sätt att resonera med människor i tjänsten och vid andra tillfällen, så att jag kan förklara bibliska sanningar på ett mer logiskt sätt. Vakttornet är en fantastisk hjälp när det gäller det.” (2 Tim. 2:15)

Visualisera det du läser. ”Guds ord är levande”, sägs det i Hebréerna 4:12. Låt Bibelns budskap få liv när du läser genom att försöka se vad personerna såg, höra vad de hörde och känna vad de kände. Koppla ihop det de upplevde med något som händer i ditt liv. Se vad du kan lära dig av hur de hanterade olika situationer. Då kommer du att förstå och komma ihåg skildringarna i Bibeln bättre.

Ta dig tid att forska i svåra bibelställen så att du förstår dem. Ge dig själv tillräckligt med tid när du ska studera. Du kommer säkert ofta att stöta på mycket intressanta frågor som kräver mer forskning. Slå upp obekanta ord, gå igenom fotnoterna och slå upp parallellhänvisningarna. Ju mer du förstår och tillämpar det du läser, desto mer kommer du att uppskatta Guds skrivna ord. Då kommer du att kunna säga som psalmisten: ”Jag har gjort dina [dvs. Jehovas] påminnelser till min egendom till oöverskådlig tid, ty de är mitt hjärtas jubel.” (Ps. 119:111)

Rusa inte igenom materialet. Avsätt lagom mycket tid för personliga studieprojekt, så att du också får tid för mötesförberedelser. ”Jag känner mig ofta så stressad att jag inte kan koncentrera mig”, säger Raquel. ”Så jag tycker det är bättre att studera korta stunder och gå igenom mindre material varje gång. Det gör att jag får mycket större behållning av studiet.” Chris medger: ”När jag stressar igenom materialet får jag inte ut så mycket av det jag läser, och det ger mig dåligt samvete. Studiet når inte hjärtat.” Ta därför god tid på dig.

Utveckla en starkare längtan efter Guds ord. Aposteln Petrus sade: ”Uppodla som nyfödda barn längtan efter ordets oförfalskade mjölk, så att ni genom den kan växa upp till räddning.” (1 Petr. 2:2) Barn behöver inte utveckla en längtan efter mjölk. Den kommer automatiskt. Men Bibeln visar att vi måste utveckla en längtan efter Guds ord. Om du så bara läser en sida i Bibeln varje dag får du snart en sådan längtan. Det som först kan ha känts jobbigt kommer snart att kännas roligt.

Meditera. Det är också mycket givande att meditera över det man läser. Det kommer att hjälpa dig att koppla ihop olika andliga ämnen med varandra. Snart har du samlat på dig många andliga pärlor som blir till ett vackert pärlhalsband – en dyrbar ägodel. (Ps. 19:14; Ords. 3:3)

Man som lever sig in i det han läser i Bibeln

Lev dig in i det du läser och tänk dig att du själv är med.

Väl använd tid

Goda studievanor kräver ansträngning, men välsignelserna är ovärderliga. Du kommer att få en djupare förståelse av Bibeln. (Hebr. 5:12–14) Den omdömesförmåga och vishet som du får från Bibeln ger dig sinnesro och gör att du känner dig glad och nöjd. Visheten i Guds ord är ”ett livets träd för dem som griper tag i den” och tillämpar den. (Ords. 3:13–18)

Om du studerar Bibeln på djupet kan du få ett ”förståndigt hjärta”. (Ords. 15:14) Det kommer att hjälpa dig att ge uppriktiga råd som helt grundar sig på Bibeln. Om du låter dina beslut vägledas av det du läser i Bibeln och i den trogne och omdömesgille slavens publikationer, kommer du att uppleva vilket styrkande och stabiliserande inflytande Jehovas inspirerade ord har. (Matt. 24:45) Du kommer att bli en mer positiv, optimistisk och andlig människa. Dessutom kommer allt som rör ditt förhållande till Gud att ha framgång. (Ps. 1:2, 3)

När ditt hjärta fylls av kärlek till Gud kommer du att vilja tala med andra om din tro. Även det kan vara givande. Sophia går in för att lära sig olika bibelställen och att använda dem för att fånga den besöktes intresse och för att göra sin tjänst mer meningsfull och spännande. ”Det är underbart att se hur andra reagerar när de får höra vad som står i Bibeln”, säger hon.

Men den allra största behållningen av att studera Bibeln är att man får ett nära förhållande till Jehova. När du studerar Bibeln lär du känna hans normer och förstår och uppskattar hans kärlek, generositet och rättvisa. Ingenting är viktigare eller mer givande. Fördjupa dig i Guds ord. Det är verkligen väl använd tid. (Ps. 19:7–11)

Kvinna som mediterar över ett bibelställeKvinna som forskar i ett bibliskt ämneTvå pojkar studerar en karta över Bibelns länder

BIBELLÄSNING – MÅL OCH METODER

  • Vänd dig till Jehova i bön och samla tankarna innan du börjar läsa.
  • Sätt värde på det du lär dig.
  • Sätt upp rimliga mål.
  • Hitta nya argument för din tro.
  • Visualisera det du läser.
  • Ta dig tid att forska i svåra bibelställen så att du förstår dem.
  • Rusa inte igenom materialet.
  • Utveckla en starkare längtan efter Guds ord.
  • Meditera.