x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

Pomsta Temních

Ethric
Aug 30, 2008, 12:40 AM 4

Tí, čo mohli plniť dávne ciele,
nikdy nekonali tak v pokoji.
To vlastný kľud konal ich medzere
a krutí tvárili sa z pokory.

Lenže zloba nepravích prišla v tom
a hltla svetlo správnich svetlích dní.
"Nič nebude už naše, iba v zlom."
Jediné slovo nás hnevom plní.

I stalo sa, čo čakať sa dalo,
Že tá hŕstka tlačeních vzala sa.
Vo večnej tŕpkosti sa to dialo,
že rástla pomstou, to pre nich krása.

Však na meno im neprišiel už nik,
no práve tak prišli a konali.
Hrozbou sťali to, čo vždy bol zlý zvyk,
sláva temních šíri sa do diali.

Ethric the Mad

Online Now