یک مهندس به دليل فقر خود و خانواده‌اش را کشت

Free-iran
Free-iran
Feb 13, 2013, 6:54 AM |
3

یک مهندس ۴۳ ساله به دلیل فقر و بیکاری خود و خانواده‌اش را کشت

روز پنجشنبه 19 بهمن در مبارکه اصفهان يک مرد 43 ساله بنام حسين رضايي با ريختن نوعي سم که در صنايع دامي استفاده ميشود در غذاي خود و خانواده اش باعث مرگ خود و همسرش رويا کاظمي و دختر ده ساله اش نهال رضايي شد .
يکي از همسايگان رضايي در ساعت 6 بعدازظهر روز 19 بهمن به منزل رضايي مراجعه ميکند بعد از اينکه چندين بار زنگ ميزند و کسي جواب نميدهد متوجه باز بودن در ميشود فکر مي کند ممکن است دزد به خانه رفته باشد يکي دو نفر از همسايه هاي ديگر را خبر ميکند و چند نفري وارد منزل ميشوند و متوجه ميشوند كه هر سه نفر اين خانواده در سالن پذيرايي در حاليکه صورتشان به شدت کبود شده بود افتاده اند و بعد از چك متوجه ميشوند كه هر سه نفر فوت كرده اند و شوكه ميشوند و موضوع را بلافاصله به پليس اطلاع ميدهند . در اولين کاوش پليس نامه حسين را كه مدعي بوده در صحت کامل عقلي نوشته پيدا ميكند.وي در نامه نوشته است كه يک مهندس باتجربه است که 4 ماه است بيکار شده در اين چهار ماه براي حفظ آبرو هرچه داشته فروخته وحالا ده ها ميليون وام بدهکار است و چندين ميليون هم بدهي مخارج اين چند ماهه و چون نميخواهد بعد از مرگش خانواده اش تنها و مورد غضب بدهکاران باشند همه را ميکشد . او مينويسد همسر و دخترم از نقشه ام خبر ندارند ولي آرزو کرده که خيلي عذاب نکشند . به گفته يک روانشناس قطعا فشار ناشي از فقر در اين امر تاثير زيادي داشته است . اين موضوع وحشت از فقر و گرسنگي را در بين مردم مبارکه به شدت افزايش داده است