رایگان شدن هزینه ی آب، برق و گاز حوزه‌های علمیه

Free-iran
Free-iran
Jan 23, 2014, 8:03 AM |
1

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی مقرر کردند هزینه مصرف و انشعاب آب، برق و گاز برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی رایگان باشد. کمیسیون تلفیق در شرایطی این تصمیم را اتخاذ کرده که محمد‌جواد فاضل لنکرانی٬ ر‌ییس «مرکز فقهی ائمه اطهار» فروردین سال ۹۱ گفته بود «بیش از ۵۰ درصد مردم قدرت پرداخت قبوض شهری خود را ندارند.»