دین هم مانند هر کالای دیگری، پیرو"عرضه و تقاضا"است

Free-iran
Free-iran
|
0


دین هم مانند هر کالای دیگری، پیرو "عرضه و تقاضا" است. تا هنگامی که خریدار دارد، فروخته می شود!